'PEER EDUCATION' WERKT!

U bent hier: Home » KIT Biomedical Research » Nieuws » 'PEER EDUCATION' WERKT!

'PEER EDUCATION' WERKT!

27 oktober 2011

Een ‘peer education’ campagne in Edo State, Nigeria, heeft geleid tot een duidelijke kennistoename over malariapreventie tijdens de zwangerschap.

Malaria tijdens de zwangerschap kan ernstige gevolgen hebben voor moeder en (ongeboren) kind. Om kennis over de gevolgen en het gebruik van preventieve middelen te verbreiden heeft KIT Biomedical Research samen met Nigeriaanse partners van de Universiteit van Benin City een zogeheten peer education campagne gevoerd. Tevens is het effect van deze interventie geanalyseerd. De conclusie luidt dat peer education een goed middel is om kennis en gebruik van voorzorgsmaatregelen te verbeteren.

Malaria en zwangerschap
Malaria is een ernstige infectieziekte die vooral jonge kinderen en zwangere vrouwen bedreigt. Ruim 30 miljoen zwangere vrouwen, met name in Afrika beneden de Sahara, lopen het risico met malaria te worden geïnfecteerd. Jaarlijks overlijden ten minste 10.000 vrouwen aan de gevolgen van deze ziekte, die door de steek van een bepaalde mug op de mens wordt overgebracht. Doordat de malariaparasieten zich nestelen in de bloedvaten van de placenta, stokt de voedsel- en zuurstofvoorziening aan het ongeboren kind; met alle gevolgen van dien: laag geboortegewicht, ontwikkelingsachterstand en doodgeboorte.
Maatregelen om een malaria-infectie te voorkomen zijn het slapen onder met insecticiden geïmpregneerde klamboes en het gebruik van profylaxe (het slikken van antimalariamiddelen op bepaalde tijden). Helaas worden deze preventieve maatregelen niet altijd goed uitgevoerd.

Peer education
Peer education is een vorm van kennisoverdracht waarbij ‘gelijken’ (in dit geval vrouwen) anderen informeren of opvoeden. ‘Peer’ betekent vriend of gelijke, ‘education’ staat voor onderwijs, informeren, kennisoverdracht en opvoeding. In dit project zijn vrouwen opgeleid om andere vrouwen te informeren over het gebruik van geïmpregneerde klamboes en het belang van profylaxe.
Het programma is ontwikkeld door de onderzoeksafdeling KIT Biomedical Research van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en de Universiteit van Benin City in Nigeria en uitgevoerd in lokale gemeenschappen in Edo State. Het project werd financieel onder meer ondersteund door MalariaNoMore!NL.
Binnen het programma zijn dertig peer educators opgeleid. Ruim 2.000 vrouwen hebben voorlichting ontvangen.

Het effect
Onderzoek enige tijd na het uitvoeren van de opleidingscampagne laat zien dat meer dan 90 procent van de vrouwen kennis heeft van de negatieve gevolgen van malaria gedurende de zwangerschap. Een toename van 20 procent. Tevens weet ruim 80 procent dat slapen onder een klamboe helpt om een malaria-infectie te voorkomen (was minder dan 50 procent).
De campagne zou nog succesvoller zijn als alle vrouwen betere toegang hadden tot gezondheidzorg en als er voldoende klamboes voorhanden waren.

Deze studie is gepresenteerd op het 7th European Congress on Tropical Medicine & International Health in Barcelona en is gepubliceerd in BMC Public Health 11: 610 (zie kader Externe links).

Deel dit