Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde Draagt bij aan Duurzame Ontwikkelingsdoelen

News

Trouw berichtte op 9 januari jl dat ‘de tropenarts dreigt te verdwijnen’ omdat de overheid de opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde niet meer financiert. Lindy van Vliet, Hoofd van de Afdeling Gezondheidszorg van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, vindt dat hierdoor waardevolle kennis verloren gaat die bijdraagt aan betere gezondheidszorg wereldwijd.

Door Lindy van Vliet:

Op 25 September 2017 lanceerde KIT Koninklijke Instituut voor de Tropen het “SDG house” om bij te dragen aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties, een agenda die ook door de Nederlandse overheid wordt ondersteund.

Gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling. Het derde SDG-doel is dan ook ‘gezondheid en welzijn’. Kennis en kunde bij Nederlandse artsen is hard nodig om wereldwijd en in Nederland bij te dragen aan gezondheid van de gehele bevolking, met name van hen die ofwel in landen met zwakke gezondheidssystemen leven, ofwel ontheemd zijn geraakt en hun weg moeten vinden in het Nederlandse gezondheidssysteem.

Het KIT draag al meer dan 40 jaar bij aan de opleiding van deze artsen door het cursorisch onderwijs dat zij aanbiedt en ziet ook het effect daarvan op internationale schaal: deskundigen bij de Verenigde Naties op het gebied van gezondheid zoals de WHO, UNICEF en UNHCR zijn vaak begonnen met hun opleiding bij het KIT. Zij denken nu mee over strategieën om moeder- en kindersterfte te verlagen, om (armoede) ziektes als HIV/AIDS en Tuberculose te bestrijden alsmede de zogenaamde emerging diseases als Ebola. Ook het beschermen van Seksuele en Reproductieve rechten van mensen wereldwijd is hier een speerpunt in. Ook in Nederland werkt het KIT nauw samen met artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde, op het gebied van onderzoek of advisering om de internationale en Nederlandse gezondheidszorg beter te laten aansluiten bij de behoeften van deze tijd.

Het verdwijnen van de Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde zal de kennis die Nederland kan leveren om het derde doel van de SDG te bereiken zeker verminderen. Het KIT steunt dan ook van harte de oproep van artsenfederatie KNMG aan de minister van VWS om de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde te financieren.