Bibliotheekcollectie onder dak

News

Het is gelukt om praktisch de hele KIT Bibliotheekcollectie onder te brengen. Het allergrootste deel (98%) van de KIT Bibliotheekcollectie had de afgelopen maanden al een goed onderdak gevonden. Er bleef nog een klein deeltje over van de KIT bibliotheekcollectie. Dit laatste stukje van de bibliotheekcollectie wilde het KIT niet weggooien maar weggeven, zoals ‘het publiek’ gevraagd heeft. Het publiek kon op donderdag 19 december en vrijdag 20 december publicaties komen uitzoeken en ophalen. Het publiek is massaal naar het Tropeninstituut gekomen, wat hartverwarmend was. Heel veel boeken en tijdschriften hebben zo nog een goede bestemming gevonden. Het allerlaatste restje krijgt ook nog een bestemming, wat betekent dat er uiteindelijk niets wordt vernietigd. Wij, inmiddels ex-bibliotheekmedewerkers, zijn daar gezien de omstandigheden tevreden mee!

Hieronder staat wat het KIT in eigendom overdraagt aan andere instituten/organisaties:

 • Rijksuniversiteit van Leiden: de koloniale kaarten voor 1950 en de kaartencollectie (kaarten, atlassen) verzameld na 1950 gaan ook naar de Rijksuniversiteit van Leiden
 • Kennis- en documentatiecentrum Medische geschiedenis [Urk]: dit centrum neemt ca. 20.000 boeken en 500 tijdschrifttitels over op het gebied van medische geschiedenis
 • Vredespaleis [Den Haag]: 4.000 boeken en ca. 100 tijdschriftenen over vrede, veiligheid, vluchtelingen en internationaal recht gaan naar het Vredespaleis
 • Burma Centrum Nederland (BCN) [Amsterdam]: BCN neemt een aantal tijdschriften en boeken over Burma/Myanmar, Oost-Timor, de Filippijnen en Cambodja
 • Atria Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis [Amsterdam]: Atria ontvangt een aantal publicaties over vrouwen en gender
 • Maritiem Museum [Rotterdam]: 3.800 publicaties over maritieme en scheepsgeschiedenis gaan naar het Maritiem Museum
 • Goethe Instituuut [Amsterdam]: aan dit instituut worden 2.000 titels in eigendom overgedragen
 • Rijksmuseum [Amsterdam]: het Rijksmuseum komt in het bezit van 12.000 publicaties op het gebied van kunst
 • NIOD instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) [Amsterdam]: 1.200 publicaties over genocide gaan naar het NIOD
 • Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) [Leiden]: het KITLV neemt ca. 12.000 publicaties over op het gebied van de Cariben, Suriname en Indonesië 1950 – heden
 • Openbare Bibliotheek Gouda heeft een aantal publicaties over cacao overgenomen
 • Ambassade Indonesië: 13.000 publicaties over Indonesië gaan naar de Ambassade
 • Amsterdam Pipe Museum: dit museum neemt een kleine (Nederlandstalige) deelcollectie over op het gebied van tabak en opium
 • Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba: ongeveer 115 titels over Aruba zijn overgedragen
 • Bibliotheek Moluks Instituut voor Kerk & Samenleving: deze bibliotheek heeft ongeveer 276 publicaties overgenomen
 • Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek: 3 dozen publicaties
 • KNAW, Huygens Institute for the History of the Netherlands: alle aanwezige jaargangen van Die Umschau
 • Suriname: 25 meter publicaties
 • Nederlandse Antillen: ongeveer 10.000 publicaties