Cultuursensitieve vaardigheden en kansengelijkheid voor ieder kind

Webinar Series: Intercultural Communication

Webinar Series: Intercultural Communication

Het thema ‘Kansengelijkheid voor kinderen’ is actueler dan ooit. Problemen die al langer speelden werden groter en zichtbaarder tijdens de coronacrisis en de roep om serieuze aandacht voor racisme en achterstelling beheerst al weken het nieuws.

We zijn het er over eens dat kinderen recht hebben op gelijke kansen. En we gunnen ieder kind een goede start. De achtergrond, het opleidingsniveau van ouders, de woonsituatie, gezinssamenstelling en de financiële situatie zouden geen invloed mogen hebben op de ontwikkelingsmogelijkheden en schoolprestaties van het kind. Toch blijkt dit lang niet altijd zo vanzelfsprekend te zijn.

In de afgelopen periode werden de verschillen pijnlijk duidelijk. Bijvoorbeeld op praktisch niveau: sommige kinderen hadden thuis geen speelgoed tot hun beschikking waardoor zij minder gestimuleerd werden, oudere kinderen hadden geen laptop of tablet om hun thuiswerk op te doen, of ouders die de Nederlandse taal niet volledig beheersen en zo hun kinderen niet konden helpen met de opdrachten. Maar dit speelt niet alleen thuis een rol.

Het is belangrijk dat iedereen die met kinderen werkt cultuursensitieve vaardigheden ontwikkelt. Deze vaardigheden helpen om bewust te worden van de eigen vooroordelen, om meerdere perspectieven te zien, signalen op te pikken, communicatieproblemen met ouders en kinderen te voorkomen en culturele verschillen te overbruggen.

In dit webinar zoomen we in op enkele noodzakelijke cultuursensitieve vaardigheden. Te denken valt hierbij aan omgaan met taalachterstand en traumaproblematiek, het bevorderen van ouderbetrokkenheid en communicatie met de ouders. Tot slot bieden we enkele praktische handvatten voor een cultuursensitieve en kansengelijke kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg.

Speaker: Eva van Ooijen

Freelance Trainer @ KIT Intercultural Professionals

Eva behaalde een bachelor in (interculturele) communicatie en een master in Culturele Antropologie (minor in Medische antropologie). Daarnaast ronde zij een onderwijskundige master af. Eva woonde en werkte in het buitenland. Haar jarenlange ervaring als intercultureel trainer maakt dat zij deskundig is in het begeleiden en trainen van individuen, koppels en groepen. Eva trainde voor een diverse groep opdrachtgevers. Voor zowel rijksambtenaren, mensen uit de profitsector, zorgprofessionals als voetbaltrainers, zowel op het gebied van internationale samenwerking als culturele diversiteit in Nederland. Eva is gediplomeerd online trainer en gecertificeerd voor Intercultural Readiness Check.

Broadcast Date: 18th June 2020

Bekijk het webinar hieronder: