Cultuursensitieve Vaardigheden in de Zorg

Webinar Series: Intercultural Communication

Webinar Series: Intercultural Communication

De kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland is hoog. Het opleidingsniveau van medische professionals is hoog, evenals de toegang tot zorg en de betaalbaarheid van de zorg.

Desondanks is het vertrouwen van veel mensen met een andere culturele achtergrond in de Nederlandse gezondheidszorg laag en voelen zij zich onzeker over waar ze terecht kunnen met hun gezondheidsvragen. Dit wordt veroorzaakt door andere verwachtingen, culturele verschillen, communicatie problemen en (onbewuste) vooroordelen

Wanneer de culturele achtergrond van zorgverlener en patiënt verschilt, is er een grote kans op misverstanden en minder effectieve communicatie tussen beiden. Dit heeft invloed op de kwaliteit van de zorg en dit kan grote gevolgen hebben.

Bewustwording

Het is belangrijk dat iedereen die in de zorg werkt cultuursensitieve vaardigheden ontwikkelt. Deze vaardigheden helpen om bewust te worden van de eigen vooroordelen, om meerdere perspectieven te zien, signalen op te pikken, communicatieproblemen te voorkomen en culturele verschillen te overbruggen.

Webinar

In dit webinar zoomen we in op de noodzaak van cultuursensitieve vaardigheden. Te denken valt hierbij aan het managen van verwachtingen en effectieve communicatie met patiënten. Tot slot bieden we enkele praktische handvatten voor cultuursensitieve zorg in de praktijk.

Over de spreker: Eva van Ooijen

Freelance Trainer @ KIT Intercultural Professionals

Eva behaalde een bachelor in (interculturele) communicatie en een master in Culturele Antropologie (minor in Medische antropologie). Daarnaast ronde zij een onderwijskundige master af. Eva woonde en werkte in het buitenland. Haar jarenlange ervaring als intercultureel trainer maakt dat zij deskundig is in het begeleiden en trainen van individuen, koppels en groepen. Eva trainde voor een diverse groep opdrachtgevers. Voor zowel rijksambtenaren, mensen uit de profitsector, zorgprofessionals als voetbaltrainers, zowel op het gebied van internationale samenwerking als culturele diversiteit in Nederland. Eva is gediplomeerd online trainer en gecertificeerd voor Intercultural Readiness Check.