Debat ‘Voorkomen is beter dan genezen’

News

Op vrijdagmiddag 9 september organiseren KIT (Royal Tropical Institute), Vice Versa, Wemos, Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) en Cordaid een debat over het Nederlandse beleid op het gebied van Global Health. Dit naar aanleiding van het rapport Voorkomen is beter dan genezen’ dat de inspectiedienst IOB naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De evaluatie gaat over de Nederlandse steun aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO tussen 2011 en 2015. Omdat het om een recente periode gaat, is dit ook een evaluatie die het beleid van de huidige Nederlandse regering onder de loep neemt.

De IOB doet een aantal bevindingen:

  • De internationale gemeenschap – inclusief Nederland – heeft lange tijd maar weinig opvolging gegeven aan de aanbevelingen die sinds 2011 zijn gedaan om de capaciteit van de WHO op het terrein van rampenparaatheid en -respons te versterken.
  • Diezelfde gemeenschap – waaronder Nederland – had bovendien te weinig oog voor de slechte staat van de gezondheidssystemen in ontwikkelingslanden en de mogelijke gevolgen daarvan voor de mondiale volksgezondheid.
  • Gebrek aan aandacht voor deze punten heeft bijgedragen aan de problemen waarmee de WHO te kampen had bij de aanpak van de Ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014-2015.
  • Diezelfde Ebola-uitbraak hebben bijgedragen aan een zekere kentering in het Nederlandse denken over het belang van een goed functionerend mondiaal gezondheidssysteem en de rol van een sterkere WHO daarin.

Ook worden er een aantal lessen getrokken.

  • Door toenemende globalisering heeft Nederland, als land met open grenzen, er belang bij dat infectieziekten in andere landen worden bestreden. De Ebola-uitbraak en de nasleep ervan hebben dit nogmaals benadrukt.
  • Een functionerend en toegankelijk basisgezondheids-systeem is niet alleen essentieel om uitbraken van ziekten te voorkomen én te bestrijden, maar ook een voorwaarde om de Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsdoelen te kunnen realiseren.
  • Het is zaak dat de voorgestelde hervormingen van de WHO zo snel en zo volledig mogelijk worden door gevoerd. Dit heeft wel financiële consequenties, waaraan ook Nederland als één van de lidstaten niet kan ontkomen.

Samen met de samenstellers van het rapport en andere experts gaan we in gesprek en debat over de resultaten van de evaluatie en trekken we lessen voor het beleid. De Nederlands-Afghaanse dichter Qader Shafiq leest een gesproken column voor.

Het debat vindt plaats van 16.00 tot 17.30 in de ‘Subtropen’ van het KIT in Amsterdam, waarna er gelegenheid is om verder te borrelen. De inloop is vanaf 15.30. Meld je aan via info@viceversaonline.nl.