Directiewisseling KIT

News

Met ingang van 1 juni a.s. wordt Mr. Mark Schneiders benoemd als algemeen directeur van KIT. Mark Schneiders heeft tijdens zijn internationale loopbaan in het bankwezen in Afrika, Azië en Zuid Amerika gewoond en gewerkt voor ING, Amicorp en de African Development Corporation.

Mark Schneiders volgt interim directeur Dr. Derk Vermeer op. Het afgelopen jaar is KIT fundamenteel veranderd en is de basis gelegd voor een gezonde toekomst. KIT is Derk Vermeer grote dank verschuldigd voor zijn doorslaggevende bijdrage.

KIT anno 2014 richt zich op innovatieve en praktische oplossingen, advies, training & opleiding voor internationale organisaties, bedrijven, NGO’s, overheden en studenten. Zij waarderen KIT als partner waar het gaat om internationale samenwerking en ontwikkeling; meer specifiek, het vergroten van hun effectiviteit bij het verbeteren van gezondheidszorg en bij economische, sociale en organisatorische veranderingen. De ervaring binnen KIT rond het werken in en met andere culturen is daarbij van groot belang.

Als internationale kennisorganisatie blijft KIT ook onderzoek uitvoeren en kennis uit de hele wereld analyseren en erover publiceren. KIT heeft 160 medewerkers en werkt samen met een groot aantal partners.