Skip to content

Economische gevolgen van verhoogde externe financiële middelen voor HIV/AIDS in lage inkomens landen

Authors
P. Compernolle

“For example, when I hear that countries are choosing to comply with medium-term expenditure ceilings at the expense of adequate funding of AIDS programs, it strikes me that someone isn’t looking hard enough for sound alternatives. And I recognize that such principles of fiscal discipline are in place for good reason, but surely there must be means of accommodating vast new inflows without stirring economic demons.“
Peter Piot

Deze quote illustreert de schijnbare tegenstrijdigheid tussen het (economische) belang om meer middelen, mensen en geld, in te zetten voor AIDS bestrijding en de economische consequenties van significant hogere financiële middelen voor AIDS.


Hoewel ze sterk met elkaar verbonden zijn, maakt deze achtergrond notitie een onderscheid tussen (i) de macro-economische, (ii) de budgettaire en de (iii) sectorale implicaties van verhoogde financiële middelen voor AIDS bestrijding. Deze notitie toont aan dat de discussie over de mogelijke negatieve effecten van verhoogde hulpstromen voor HIV/AIDS meer gaat over de geloofwaardigheid en voorspelbaarheid van donor financiering, dan over economische problemen met het absorberen van ontwikkelingshulp. Geconcludeerd wordt dat de manier waarop bestaande en nieuwe donoren omgaan met het nationale begrotingsproces cruciaal is.

Related work

  • Economic impact of increased aid flows for HIV/AIDS in developing countries

    • Institute
    • Publication

    “For example, when I hear that countries are choosing to comply with medium-term expenditure ceilings at the expense of adequate funding of AIDS programs, it strikes me that someone isn’t looking hard enough for sound alternatives. And I recognize that such principles of fiscal discipline are in place for good reason, but surely there must […]