Test uw interculturele vaardigheden online

Voordat u kunt beginnen met het opbouwen van uw expertise met Intercultural Professionals, vragen wij u om één van de volgende twee testen in te vullen, zo krijgen wij beter inzicht in uw huidige niveau van interculturele competenties.

 • Intercultural Readiness Check (IRC) is ontwikkeld voor mensen die opereren in een internationaal milieu.
 • Multiculturele Persoonlijkheids Vragenlijst (MPV) is ook nuttig voor mensen die werkzaam zijn in een multiculturele omgeving in hun eigen land.

U kunt er ook voor kiezen een test te doen om uw eigen niveau te bepalen, onafhankelijk van een trainingsmodule, om waardevolle inzichten in uw eigen attitudes en gedrag te krijgen.

Na het invullen van één van de testen ontvangt u persoonlijke terugkoppeling met suggesties voor ontwikkeling.

Over de afgelopen 12 jaar hebben meer dan 35.000 respondenten wereldwijd deze test ingevuld. De test is ontwikkeld door het consultancybedrijf IBI. Haar database is nu één van de grootste informatiebronnen over interculturele competenties wereldwijd. De IRC beoordeelt vier interculturele competenties, die allemaal ontwikkeld kunnen worden door middel van trainingen:

 • Interculturele sensitiviteit
 • Bouwen van verbinding
 • Interculturele communicatie
 • Managen van onzekerheid

De MPV is ontwikkeld op de Universiteit Groningen door psychologie- en diversiteit specialisten Karen van der Zee en Jan Pieter van Oudenhoven. Hij kan gebruikt worden om te voorspellen hoe gemakkelijk het zal zijn voor mensen om zich op hun gemak te voelen met, en zich aan te passen aan mensen uit andere culturen.

De test vergroot het zelfbewustzijn als een nulmeting voor het ontwikkelen van interculturele competenties. Hij beoordeelt vijf persoonlijkheidsfactoren:

 • Culturele empathie
 • Mate van open-minded zijn
 • Sociaal initiatief
 • Emotionele stabiliteit
 • Flexibiliteit

De verschillen tussen IRC en MPV:

 • De IRC meet wat ontwikkeld kan worden, de MPV reflecteert je persoonlijkheid.
 • De IRC faciliteert een route tot ontwikkeling.
 • De IRC wordt vaak gebruikt in talentontwikkeling, terwijl de MPV vaak gebruikt wordt bij HR recruitment of -businesspartners, om een indruk te krijgen van de geschiktheid van een werknemer voor een internationale opdracht.

Als u één van de testen wilt afnemen, of als u meer informatie wilt over welke test het best geschikt is voor u en uw situatie, neemt u dan gerust contact met ons op. De twee testen zijn gemakkelijk online toegankelijk. De MPV is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels, de IRC is beschikbaar in meerdere talen.