HR Global Mobility
HR Business Partners & Change Leaders
HR Talentontwikkeling en/of diversiteit en inclusie

Is uw personeelsbestand internationaal geworden?

Uw personeel had ooit een overwegend lokale achtergrond. Maar de tijden zijn veranderd, en uw business is gegroeid. Vandaag de dag heeft u een divers en internationaal personeelsbestand. U realiseert zich dat uw organisatie nog geen adequaat beleid heeft om te kunnen omgaan met global mobility.

KIT Intercultural Professionals kan u helpen om een global mobility beleid op te zetten, dat tegenwoordig onmisbaar is. Onze samenwerking met BOXX Expat Solutions zorgt ervoor dat ons advies ook global mobility adviezen en diensten bevatten.

Ondergaat uw organisatie een fusie?

Voor, tijdens of na een fusie kunnen onze onderzoeken en training bijdragen aan harmonie binnen uw bedrijf te promoten tijdens veranderingen in uw organisatie, en kunnen uw personeel helpen om de interculturele vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben.

Stelt de diversiteit van uw clientèle u voor een uitdaging in uw communicatie?

U levert diensten aan een divers klantenbestand: klanten, studenten of patiënten. Hun culturele diversiteit vraagt om vaardige interculturele communicatie en een met zorg opgesteld beleid. Wij kunnen u adviseren op het gebied van:

  • Toevoegen van energie, consistentie en diepte in uw diversiteitsbeleid en visie;
  • Het omgaan met de uitdagingen en dilemma’s die diversiteit teweeg kan brengen.