Wij bieden toonaangevende begeleiding bij het verbinden van culturen wanneer bedrijven fuseren.

Onze interculturele expertise gaat gepaard met onze ondersteuning in verandermanagement trajecten, om grip te krijgen op de eigen en de partner’s organisationele veranderingen. Niet-succesvolle culturele integratie is vaak het breekpunt van een fusie, maar toch krijgen praktische zaken als HR, ICT en websites vaak meer aandacht. Wij bieden expertise en advies over hoe het ongrijpbare – maar cruciale – culturele aspect van grenzeloze fusies en overnames in kaart gebracht kan worden.

  • Expertise in zowel culturele integratie als veranderprocessen
  • Toonaangevende, genuanceerde inzichten
  • Het openen van ogen en het verscherpen van vaardigheden
  • Realistische, vooraanstaande informatie
  • Tijdsbesparingen door gefocuste communicatie met fusie & overname partners

Onze F&O consultancy bestaat uit drie fases:

Pre-overname

Naast harde factoren zoals wet- en regelgeving, belastingen en financieel toezicht, is het cruciaal om rekening te houden met interculturele communicatie.

Factoren die specifiek kunnen zijn voor een land en cultuur oefenen invloed uit op de manier waarop u het personeel benadert van de partij die u wilt overnemen of waar u mee samen wilt werken. Het is van belang dat u vanaf het eerste moment in staat bent duurzame relaties op te bouwen, zodat u obstakels kunt overkomen en zo de informatie kunt krijgen die u nodig heeft. De benadering die u kiest zal verschillen tussen landen.

Bouwen van vertrouwen

Wij verzorgen de tools die nodig zijn om een relatie op te bouwen gebaseerd op vertrouwen, rekening houdende met de mogelijke verwachtingen en agenda’s van alle aandeelhouders – inclusief die van u.

Post-fusie bemiddeling

Om de creatie van een gedeelde cultuur te ondersteunen, bieden wij advies en training aan. Wij bieden inzichtelijke aanbevelingen over bemiddeling, wij monitoren het verandertraject door het gebruik van procesmetingen. In onze trainingen wordt er gebouwd aan interculturele vaardigheden en cultureel begrip, over alle niveaus binnen de nieuwe organisatie.

Het percentage internationale F&O’s die mislukken is erg hoog. Te midden van hectische agenda’s en deadlines zakt culturele integratie naar de onderkant van het prioriteitenlijstje. Ondertussen werken er twee groepen zij aan zij, beiden met een verschillende set aan routines en verschillende aannames. Zo worden er stereotypen gevormd. Beide groepen concluderen dat de andere partij lastig is om mee samen te werken. De samenwerking komt tot een halt. Om de kans op succes te verhogen is het essentieel om de interculturele aspecten binnen de fases van het proces te overwegen. Wij kunnen ondersteuning bieden in de verkenning, reflectie en dialoog die nodig is om een negatieve spiraal van weerstand en conflict te vermijden, en een positief proces van cultuurontwikkeling te creëren.

Cultuur creatie / ontwikkeling: Samen met uw handelspartner bent u beter in staat om een gedeelde cultuur te creëren, wat meehelpt aan een effectievere samenwerking.

Waardecreatie: De uitkomst van een positieve en innovatieve mindset functioneert als waardecreatie voor uw bedrijf.