Leden van internationale teams of projectgroepen kunnen allemaal onderdeel zijn van dezelfde bedrijfscultuur, maar ieder individu is een product van zijn of haar nationale cultuur en ervaringen. Dit betekent dat teamleden verschillen in hoe zij te werk gaan of communiceren, of hoe zij kijken naar hiërarchische relaties. Een werknemer kan een vergadering verlaten met het idee dat er nog beslissingen gemaakt moeten worden, terwijl een ander denkt dat het al is afgehandeld.

Culturele verschillen worden nog meer kritiek als er verschillende teams werkzaam zijn in verschillende landen. Het is in het voordeel van de individuen binnen het team, het team als geheel en voor de organisaties waar zij werkzaam voor zijn, om tijdrovende misverstanden te vermijden.

KIT Intercultural Professionals heeft een bewezen track record in het aanbieden van een waarheidsgetrouw beeld van het denken in een organisatie. We combineren een solide ervaring in verandermanagement met grensverleggende technologieën om werknemers te monitoren. We selecteren de juiste meet- en monitoring tools, passend bij de doelgroep, zowel online op mobiel en tablet, als offline.

Tijdens een veranderproces in een organisatie bestaat er geen tekort aan slechte informatie – anekdotes, geruchten, gissen. Het is veel moeilijker om met echte, betrouwbare data op tafel te komen over de acceptatie, progressie en effectiviteit van management interventies. Het monitoren van dit soort informatie is een uitdaging. Data zal alleen betrouwbaar blijken als het is verzameld door een externe partij, zodat vertrouwelijkheid en onpartijdigheid gegarandeerd kunnen worden.

  • We kunnen helpen met het opzetten van een lange termijn monitoring methodologie. Een eenmalige vragenlijst biedt enkel een snapshot van uw organisatie. Wij bieden u een waardevolle verslaglegging, waarop u jarenlang kunt terugslaan en op kunt bouwen in de jaren die komen.
  • Samen rollen we een digitaal dashboard uit, wat eenvoudig toegang biedt tot de data die u nodig heeft om verandering te managen en effectieve management interventies te houden.

Het helpt teamleden om te reflecteren op de manier waarop zij interactie hebben met andere teamleden, of met mensen van verschillende culturele achtergronden. Ze zullen onder andere leren over verborgen aannames, percepties en manieren van communicatie. Op deze manier ontwikkelen zij gevoeligheid voor interculturele situaties. Ze krijgen praktische tools krijgen om complexe argumenten aan elkaar af te wegen.

  • Diverse teams, zowel diversiteit binnen het team als teams die samenwerken met teams in andere landen.
  • Individuen binnen het team, en het team als geheel, die hun professionele interculturele vaardigheden moeten ontwikkelen om samenwerking te bevorderen, of nog praktischer, die meer gestroomlijnd project deadlines moeten halen.

Het helpt teamleden om te reflecteren op de manier waarop zij interactie hebben met andere teamleden, of met mensen van verschillende culturele achtergronden. Ze zullen onder andere leren over verborgen aannames, percepties en manieren van communicatie. Op deze manier ontwikkelen zij gevoeligheid voor interculturele situaties. Ze krijgen praktische tools krijgen om complexe argumenten aan elkaar af te wegen.

Verandering betekent uitdaging. Organisaties moeten vooruitgaan, maar een nieuwe weg bewandelen kan ervoor zorgen dat personeel zich gedesoriënteerd en kwetsbaar voelt. Om verandering succesvol te laten verlopen moeten leiders gestroomlijnd zijn met hun doelen. Personeel moet erachter staan dat de organisatie de juiste weg in is geslagen. Alleen door te begrijpen wat mensen in een organisatie denken en voelen, is het mogelijk om als management acties te ondernemen die de positiviteit bevorderen die nodig is om van verandering een succes te maken.