Over ons

Over ons

Wij dragen aanzienlijk bij aan de ontwikkeling van mensen, bedrijven en organisaties; om internationaal succesvol te zijn.
Bij KIT Intercultural Professionals zien we leren over verschillende wereldbeelden, gewoontes en tradities als zowel praktische als persoonlijke verrijking. Tegelijkertijd zijn we afgestapt van het oude idee dat mensen uit een bepaalde cultuur attributen hebben waarover je moet leren om met ze te kunnen omgaan. Maar in de echte wereld gaat het niet zo. Dat is niet hoe mensen zijn, of hoe interculturele communicatie werkt.
Professionals die comfortabel en effectief zijn in het werken over grenzen, worden niet afgeleid door stereotypes. Ze bloeien op in de internationale zaken cultuur en het internationaal zaken doen, omdat ze zich kunnen focussen op gezamenlijke doelen en gemeenschappelijke grond. Ze zien culturele verschillen niet als obstakels. In plaats daarvan gebruiken ze culturele diversiteit als een bron van nieuwe inzichten en ervaring.

Wat KIT Intercultural Professionals uniek maakt
Eerdere modellen om cultuur te omschrijven hebben mensen uit verschillende geografische regio’s en landen een profiel gegeven gebaseerd op culturele karakteristieken. Deze benadering heeft ook veel kritiek gekregen, omdat het mensen aanmoedigt om te focussen op gedrag dat lijkt te passen bij het culturele profiel. Daardoor denken mensen namelijk in stereotypes, terwijl je juist daaraan voorbij moet gaan. Veel interculturele trainingsorganisaties gebruiken deze modellen nog steeds.

KIT Intercultural professionals gaat verder dan stereotypering en do’s and don’ts
Wij staan aan de voorhoede van nieuw denken over interculturele communicatie. Onze aanpak is realistisch en pragmatisch, en biedt ook meer diepte. Wij zorgen voor bruikbare, praktische informatie over leven in andere landen. Dit wordt ondersteund door waardevolle inzichten in wereldbeelden en gewoontes. Maar we vermijden culturele stereotypering.