Veel samenlevingen zijn cultureel en etnisch divers. Dit biedt zowel kansen als uitdagingen voor een organisatie, zoals:

  • Hoe kan uw bedrijf de beste mensen rekruteren, zonder daarbij gehinderd te worden door vooroordelen en stereotypering?
  • Hoe kunt u het beste halen uit de mix van werknemers van een andere culturele achtergrond? Waarbij een omgeving wordt gecreëerd waarin iedereen kan groeien, zonder dat hun achtergrond daarbij een rol speelt?
  • Hoe kunt u verbinding maken met verschillende doelgroepen en klanten, zonder uw doelen uit het oog te verliezen?

Diversiteit is van vitaal belang binnen een organisatie. Dit is niet alleen een zaak van moraal of zakendoen. Diversiteit is een potentiële bron voor de kwaliteit binnen uw organisatie.

We kunnen u adviseren over hoe u:

  • energie, consistentie en diepte kunt toevoegen aan uw diversiteitsbeleid en visie;
  • omgaan met de uitdagingen en dilemma’s die diversiteit kan creëren.

Ons trainingsprogramma helpt om:

  • de samenwerking in multiculturele teams te verbeteren;
  • uw diensten aan multiculturele klanten en doelgroepen te verbeteren;
  • de interculturele competenties van uw werknemer te verbeteren.
  • Internationale organisaties met diverse teams.
  • Maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met etnische minderheden, of groepen met leden die in hetzelfde land wonen maar verschillende culturele achtergronden hebben.

Word bewust van verschillende percepties en gemeenschappelijke grond in de culturele achtergronden.
Vind manieren om de dialogen tussen diverse groepen te hebben.

De aard van diversiteit binnen onze samenleving verandert. Tot voor kort bestonden veel samenlevingen uit een combinatie van verschillende gemeenschappen. Hoewel deze complexer zijn geworden door meerdere verschillen tussen en binnen de groepen. Belangrijke onderzoekers omschrijven dit als ‘superdiversiteit’.

Multiculturele omgevingen vandaag de dag bestaan niet zo zeer uit samenhangende ‘culturen’, maar meer uit verschillende individuen die hun identiteit halen uit meerdere culturele bronnen. Ze hebben vaak veel verschillende achtergronden en geschiedenissen.

Om om te gaan met diversiteit voldeed het vroeger om te weten over een paar gemeenschappen en culturen. Maar nu hebben organisaties beleid, interventies en competenties nodig die rekening houden met het dynamische en complexe karakter van de diversiteit van vandaag.