Voor wie?Individueel of voor een heel team die hun interculturele vaardigheden willen verbeteren.
DuurEen dag, flexibele data: wanneer het u en uw team uitkomt.

Wonen en werken in een complexe mengeling van culturen is voor veel mensen een dagelijkse bezigheid. Onze collega’s en vrienden komen uit andere landen en hebben een andere culturele achtergrond. Onderzoek toont aan dat interculturele communicatie een vaardigheid is die u kunt ontwikkelen, wat ten goede zal komen in zowel uw professionele als persoonlijke leven.

Persoonlijke training en coaching met een intercultureel expert. Afgestemd op uw behoeftes, gebaseerd op de test (IRC/MPV) die u heeft gemaakt om uw interculturele competentie te meten. Wij helpen uw vaardigheden te verbeteren, wat zorgt voor een betere communicatie in elke interculturele situatie. Het programma is:

  • interactief
  • reflectief
  • genuanceerd inzicht
  • balans tussen theorie en praktijk
  • ruimte voor eigen voorbeelden en vragen

Voordat u begint, maakt u eerst een online test over uw interculturele competenties. Deze tool geeft inzicht in hoe de deelnemer denkt en is de nulmeting voor het begin van de training. De deelnemers bespreken de uitkomst met de trainer, waaruit blijkt wat de sterke punten zijn, de valkuilen en de gebieden waaraan gewerkt kan worden.

In het interactieve programma doet KIT Intercultural Professionals het volgende:

  • Analyse van interculturele situaties in verschillende theoretische perspectieven
  • De communicatiestijl onderzoeken en kijken naar inclusie en exclusie binnen de groep, d.m.v. het toepassen van een genuanceerde diversiteits theorie.
  • Onderzoeken van relevante situaties door case-analyse, rollenspel en discussie
  • Leer strategieën om om te gaan met culturele dilemma’s en conflicten
  • Oefen verschillende communicatieve benaderingen

Follow-up sessie of online hulp
Waar u ook bent, wij van Intercultural Professionals zijn hier om u te helpen. Leren stopt niet wanneer wij afscheid van elkaar nemen. Wij kunnen op ieder moment op maat gemaakte online ondersteuning bieden.

Het programma helpt om te reflecteren op uw interactie met mensen van een andere culturele achtergrond. Hierdoor ontwijkt u stereotypering, bent u zelfverzekerd over uw interculturele competenties en snapt u in een complex argument beide kanten.

Het programma helpt u om te reflecteren op de interactie die u heeft met mensen met een andere culturele achtergrond. U leert over uw eigen aannames, perceptie en manier van communiceren. Zo ontwikkelt u sensitiviteit in interculturele situaties. Dit helpt om stereotypering te vermijden.

Deelnemers maken eerst een online opdracht om de Interculturele Competenties te meten. Deze tool geeft inzicht in hoe de deelnemer denkt en is de nulmeting voor het begin van de training. De deelnemers bespreken de uitkomst met de trainer, waaruit blijkt wat de sterke punten zijn, de valkuilen en de gebieden waar aan gewerkt kan worden.

Interculturele sensitiviteit, bewustzijn, veelzijdigheid en zelfverzekerdheid: om u te helpen goed te communiceren waardoor er weinig conflicten zullen ontstaan in uw persoonlijke en professionele leven.

Zelfverzekerd intercultureel denken: het versterken van uw capaciteit om constructieve oplossingen te vinden voor interculturele uitdagingen en dilemma’s.

Een verandering van denken in het begrijpen en benaderen van mensen in een multiculturele wereld.