KIT anno 2014

News

KIT gaat vandaag een nieuwe fase in, gefocust op advies, onderzoek en opleidingen. Op 1 april 2014 fuseert het Tropenmuseum met de volkenkundige musea in Leiden en Berg en Dal. Het Tropenmuseum blijft echter gehuisvest in het monumentale KIT- gebouw in Amsterdam.

Het nieuwe KIT

In de afgelopen 12 maanden hebben we belangrijke wijzigingen in onze organisatie en onze focus doorgevoerd. Zo zijn onze product- en klant strategieën versterkt. Onze organisatie kan nu flexibeler inspelen op de behoeften van onze klanten en ontwikkelingen in de markt. We onderzoeken ook nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en werven nieuwe klanten.
Het ‘nieuwe’ KIT heeft 160 medewerkers. Vanaf 2015 levert de Nederlandse regering, eerder een van onze grootste donoren, alleen nog financiering op basis van tenders in plaats van structurele subsidies.

Duidelijke focus op de klant

Derk Vermeer: ‘Ik ben trots op de medewerkers. Ze hebben een snelle en succesvolle overgang gemaakt, naar een andere benadering van de klant en het werken zonder structurele financiering. Uit feedback van klanten blijkt dat onze diepgaande kennis van de lokale context over gezondheid, duurzame ontwikkeling en biomedisch onderzoek in lage en midden inkomens landen nodig is en gewaardeerd wordt. Met de inbreng van het KIT zijn onze klanten effectiever in het verwezenlijken van hun doelstellingen. KIT blijft de komende jaren samenwerken met overheidsinstellingen, multilaterale organisaties, NGO’s, en in toenemende mate met het bedrijfsleven over de hele wereld.’

Wat doen we

KIT adviseert en begeleidt bedrijven en organisaties hoe zij hun ambities kunnen implementeren op een manier die duurzaam is en alle stakeholders betrekt. Wij investeren in gezondheidswerkers en gezondheidssystemen met advies, onze opleidingen en cursussen. We bieden toegang tot gezondheidszorg en adequate diagnostiek om de behandeling van verwaarloosde ziekten te bevorderen. Het werken met en in verschillende culturen is een integraal onderdeel van het KIT. KIT Intercultural Professionals BV biedt advies en training op maat over het werken en wonen met en in andere culturen.

Locatie: Amsterdam

KIT zal haar eigen vestigingen, waaronder het monumentale pand in Amsterdam blijven gebruiken. Een deel van het gebouw aan de Mauritskade/Linnaeusstraat wordt verhuurd aan het museum en een deel aan andere huurders. De zalen zijn ook geschikt voor conferenties en evenementen.

Het ‘nieuwe KIT’ in meer detail

KIT Sustainable Economic Development & Gender is gespecialiseerd in duurzame en inclusieve ontwikkeling en armoedebestrijding. Dit doet de unit met praktijkgericht onderzoek, advies op maat, capaciteitsopbouw en training. Deze business unit speelt een belangrijke rol voor bedrijven die hun economische activiteiten efficiënter en duurzamer te maken, met de nadruk op het verbeteren van het inkomen van de armsten.

KIT Health verbetert de toegang tot en de gezondheidszorgsystemen zelf in ontwikkelingslanden. KIT Health levert consultancy diensten aan overheidsinstanties over de hele wereld. Deze unit biedt ook een aantal gerespecteerde opleidingen in Amsterdam (bijvoorbeeld de Master of International Health) en cursussen op het gebied van internationale gezondheidszorg. Samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam, is KIT Health ook verantwoordelijk voor de gespecialiseerde opleiding voor Tropengeneeskunde. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft KIT aangewezen als WHO Collaborating Centre voor de opleiding, behoud en motivatie van de werknemers in de zorgsector.

KIT Biomedical Research is een gerenommeerd en gerespecteerd internationaal expertise centrum voor de detectie, diagnose en behandeling van infectieziekten. De unit is gehuisvest naast het AMC in Amsterdam. De unit ontwikkeld onder meer goedkope testen voor infectieziekten en de ondersteuning die het biedt aan laboratoria in ontwikkelingslanden. KIT Biomedical Research werkt al jaren samen met innovatieve bedrijven. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om een ‘sociale’ zakelijke onderneming op te richten, gericht op het ontwikkelen van diagnostische producten voor de markt en voor gebruik in het veld. Daarnaast is KIT Biomedical Research ook een samenwerkings- en referentiecentrum voor de WHO/FAO en OIE.

KIT Intercultural Professionals: KIT heeft ook een advies-en trainingsunit, gespecialiseerd in training en advies rondom zakendoen met en/of wonen in vreemde culturen. KIT Intercultural Professionals B.V. geeft advies en trainingen aan klanten variërend van individuele personen tot management teams.

Unieke gebouwen

Naast het werk van onze kennis units is KIT ook eigenaar van het een aantal kantoorpanden, zoals het historische pand waarin een aantal afdelingen van het KIT en het Tropenmuseum zijn gehuisvest. Het eigendom omvat een restaurant, conferentie-en congresfaciliteiten, opleidingscentrum en kantoorgebouw. De panden zullen de komende jaren verder worden geëxploiteerd. Een van de opties is de ontwikkeling van de locatie als een hub voor internationale duurzame samenwerking. Een plek waar bedrijven en organisaties, waaronder de KIT onderzoeks-en adviesbureau afdelingen, kunnen samenwerken op gebieden van wederzijds belang.