KIT en instellingen Plantage Amsterdam werken toe naar Zero waste

News

Donderdag 9 maart 2017 gaven wethouder Abdeluheb Choho van Gemeente Amsterdam en Cathelijne Broers namens Plantage Amsterdam bij Het Scheepvaartmuseum het startsein voor de Zero Waste Expeditie Plantage. Een nieuwe vorm van duurzame afvalinzameling en –verwerking, waarbij energiezuinige boten ingezet zullen worden, wat minstens 45 vuilniswagenritten per week zal besparen. Ook werken de instellingen toe naar Zero Waste, door afval beter te scheiden. KIT sluit zich aan bij de instellingen van Plantage Amsterdam, en zal ook toewerken naar Zero Waste.

De culturele instellingen van Plantage Amsterdam, goed voor 5,1 miljoen bezoekers op jaarbasis, produceren gezamenlijk 740 ton afval per jaar. Om de CO2-uitstoot die gepaard gaat met vervoer daarvan door de buurt te compenseren, zou je jaarlijks 40 bomen moeten planten. De nieuwe aanpak, Zero Waste Expeditie Plantage genoemd, komt de leefbaarheid en veiligheid in de buurt ten goede, en brengt bovendien financieel voordeel. De instellingen gaan hun afval ook nog beter scheiden, wat meer recycling en de productie van nieuwe grondstoffen mogelijk maakt. Zijn de musea en theaters eenmaal Zero Waste, dan is de milieuwinst vergelijkbaar met 600 bomen per jaar.

Wethouder Choho (Duurzaamheid en Openbare Ruimte) is blij met dit initiatief, dat mede mogelijk werd gemaakt door de gemeente: ‘Mooi om te zien dat culturele instellingen gezamenlijk inzetten op een betere luchtkwaliteit door gebruik te maken van afvalinzameling over het water en duurzame verwerking. De overheid is niet als enige verantwoordelijk voor afval, initiatieven van ondernemers zijn hard nodig. Dit is iets wat ik op meer plekken in Amsterdam voor me zie’.

Van idee naar praktijk

De Hogeschool van Amsterdam onderzocht in haar onderzoeksprogramma Urban Technology hoe de inzameling en het transport het best konden worden georganiseerd. Icova kwam met de oplossing voor het vervoer en de verwerking van het afval. Elektrische boten van Mokum Mariteam, en voor instellingen die niet aan het water liggen kleine CO2-neutrale voertuigen (spokes), brengen het naar een centraal overslagpunt (hub). Daarvandaan wordt karton, glas, organisch afval en restafval eens in de paar weken met een reguliere vuilniswagen naar de afvalverwerker gebracht.

Het idee kon door de goede samenwerking binnen Plantage Amsterdam en de gedeelde drijfveer om duurzaam te ondernemen snel in de praktijk worden gebracht. DPM Duurzaamheid in Podia en Musea begeleidt samen met Icova de transitie en helpt de instellingen in de praktijk. Veel bedrijven en instellingen in de plantage buurt zijn al enkele jaren actief, waaronder Koninklijk Instituut voor de Tropen, het Tropenmuseum, de vier instellingen van het Joods Cultureel Kwartier, Hermitage Amsterdam, Het Scheepvaartmuseum, Hortus Botanicus, NEMO Science Museum en Koninklijk Theater Carré.

Succesvol initiatief

Dit project is een primeur voor Nederland: het eerste succesvolle initiatief op deze schaal. In 2020 wordt namelijk al 84% van al het afval van de deelnemers hergebruikt als grondstof. Vaak is deze manier van afval verwerken ook goedkoper voor ondernemers, omdat er veel minder restafval is. Bedrijven en instellingen met een locatie in of dichtbij bij de plantage kunnen zich aansluiten bij dit initiatief, door te mailen naar info@deplantage.amsterdam