KIT en UvA sluiten vierjarig samenwerkingsconvenant

News

MoU KIT - UvA

MoU KIT – UvA

Gezamenlijk onderzoek naar duurzame economische ontwikkeling en gender gelijkheid in lage en midden-inkomenslanden

Afgelopen week sloten de Voorzitter van de Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de directie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) een vierjarig samenwerkingsconvenant. Beide kennisinstituten gaan samenwerken in onderzoek en valorisatie van onderzoek naar duurzame economische ontwikkeling en gender gelijkheid in lage en midden-inkomenslanden.

Perfecte match
KIT is voor duurzame ontwikkeling expert op het gebied van toegepast onderzoek en lokaal beleid van zowel overheden, bedrijven als maatschappelijke organisaties. De UvA heeft vanuit de academische invalshoek een sterke positie op onderzoek en kennisontwikkeling.

Prof Dr I.S.A. Baud (directeur Governance and Inclusive Development onderzoeksgroep, UvA): ‘Via deze samenwerking zijn wij in staat de praktijk van ontwikkelingssamenwerking beter te analyseren. Dit vormt een waardevolle toetssteen voor onze eigen kennisontwikkeling’.

Dr. B. de Steenhuijsen Piters, (directeur KIT Sustainable Economic Development & Gender en projectmanager vanuit KIT): ‘Wij zijn blij met deze vorm van samenwerken. Wij vullen elkaar goed aan. KIT is sterk in verandering en herpositioneert zich in het kennis en consultancy landschap. De UvA levert ons toegang tot hun rijke bronnen aan kennis en ervaring en wij bieden de UvA expertise over actuele ontwikkelingen in de praktijk.’

Concrete plannen
Partijen zullen de komende vier jaar onder meer:

  • onderzoeksvoorstellen ontwikkelen en uitvoeren
  • resultaten publiceren,
  • PhD studenten begeleiden
  • gastcolleges, onderwijsmodules en Summer schools ontwikkelen en organiseren.

Noot voor de redactie
Voor aanvullende informatie neem contact op met:

KIT: contactpersoon Tabitha van den Berg, 020 568 8514, e-mail: t.v.d.berg@kit.nl
UvA: contactpersoon Dr Nicky R.M. Pouw tel: 020-5254105, e-mail: n.r.m.pouw@uva.nl