KIT levert belangrijke bijdrage aan toekomstige bestrijding virusuitbraken

News

Nederlandse ambassade Ghana start consortium tijdens handelsmissie west Afrika

Van zondag 5 juli tot woensdag 8 juli vindt onder leiding van minister Lilianne Ploumen de Nederlandse handelsmissie plaats naar de door ebola getroffen landen Sierra Leone, Liberia en Guinee. Tijdens deze missie is in het bijzijn van KIT CEO Mark Schneiders op 7 juli het officiële startsein gegeven voor een consortium van Nederlandse en internationale partners om die landen te helpen zich beter voor te bereiden op uitbraken van ernstige infectieziekten. In opdracht van de Nederlandse ambassade in Ghana is, met ondersteuning van de Nederlandse overheid, een consortium samengesteld om dit programma te formuleren. Hans Docter, de Nederlandse ebola-gezant: “Samenwerking tussen de getroffen landen, gesteund door Afrikaanse experts, is essentieel om nieuwe uitbraken eerder een halt toe te roepen. Nederland investeert zo in kennis en expertise ter plekke.”

Hoewel de ebola-crisis in de regio bijna voorbij lijkt te zijn, blijft het risico op een nieuwe ebola-uitbraak net als die van andere opkomende infectieziekten bestaan. Minister Ploumen: “Het Ebola-virus zelf moet worden geëlimineerd. Om de indrukwekkende economische groei van vóór de uitbraak te herstellen, moeten gemeenschappen en hun economische structuren worden herbouwd.”

Bestrijding van het risico op uitbraken van ebola en andere opkomende infectieziekten

Het is cruciaal dat de landen zelf voldoende voorbereid zijn om dit soort uitbraken in de toekomst effectief het hoofd te kunnen bieden. Daarvoor zal grensoverschrijdende samenwerking een belangrijke rol spelen. Ook is herstel nodig van het vertrouwen van de bevolking in de lokale gezondheidszorg.

Het Post-Ebola Resilience project in Sierra Leone en Guinee zal de komende twee jaar een constructieve bijdrage leveren aan de preventie van risico’s en het beperken van de gevolgen van uitbraken van ebola en andere infectieziekten. KIT zal leiding geven aan een consortium bestaande uit partners uit vijf verschillende landen: Nederland (KIT en Wageningen Universiteit), Sierra Leone (Njala Universiteit), Guinee (Sinfonia Universiteit,  Health Focus), Rwanda (HDP) en Ghana (Noguchi Memorial Research Institute).

Snellere opsporing en aanpak ziekten door innovatieve aanpak

Vernieuwend aan dit project is de trilaterale aanpak, waarbij lokale organisaties worden ondersteund door Afrikaanse experts uit Rwanda en Ghana. Deze krijgen op hun beurt advies van Nederlandse professionals van KIT en de Universiteit van Wageningen. Door grensoverschrijdende samenwerking met name op het gebied van Community Surveillance – waarbij community leaders zijn betrokken – krijgen de betrokken landen dan sneller informatie over nieuwe ziektegevallen.

Door samenwerking tussen onder andere humane en veterinaire gezondheidsdisciplines krijgt het project een multidisciplinaire vorm: de OneHealth-aanpak. Deze aanpak is belangrijk omdat de oorzaak van veel infectieziekten meer en meer een oorzaak heeft in een wisselwerking tussen mensen, dieren en hun omgeving. Het doel van deze innovatieve aanpak is toekomstige uitbraken van besmettelijke ziekten in een veel eerder stadium op te sporen en aan te pakken.

In dit programma zal Het Ghana Memorial Research Institute een bijdrage leveren aan de capaciteitsversterking van het  laboratorium van het Community Health Department van Njala Universiteit. HDP uit Rwanda geeft technisch advies over het opzetten van een Result Based Financing programma in Guinee.

Weerbaarheid en vertrouwen

Juriën Toonen, één van de betrokken experts van KIT Health: “De Nederlandse ambassade in Ghana heeft ons gevraagd hoe we deze landen kunnen helpen weerbaarder te worden tegen infectieziekten die hoge potentie hebben op uitbraken. Dit vereist een intensieve samenwerking tussen diverse disciplines en organisaties. KIT heeft in deze regio veel ervaring en een uitgebreid netwerk. Wanneer wij onze kennis combineren met de kennis van onze partners in Nederland en Afrika, heeft dit project grote toegevoegde waarde: het stimuleert de zuid-zuid samenwerking.”

——————————————-

Meer informatie over het KIT?
https://www.kit.nl/

KIT Marketing & Communication
communication@kit.nl
T: +31 (0)20 5688537

Over KIT
KIT is een not-for-profit kennis- en expertise organisatie voor duurzame internationale en interculturele samenwerking. KIT richt zich op innovatieve en praktische oplossingen met focus op lage- en midden inkomenslanden en internationale handelsketens. KIT’s werkgebied omvat onderzoek, advies en training & opleiding voor internationale organisaties, bedrijven, NGO’s, overheden en studenten. Meer specifiek gaat het daarbij om het verbeteren van gezondheidszorg en van duurzame economische, sociale en organisatorische veranderingen.

——————————————-

Meer informatie over de Nederlandse ambassade in Ghana?
http://ghana.nlambassade.org/

Nederlandse ambassade in Accra
acc@minbuza.nl

T: (+233) 30 2214350