KIT-onderzoeker krijgt vakprijs voor sneller opsporen malaria

News

Malariaonderzoeker van het KIT Pètra Mens ontvangt op 27 mei de Merial Award. Deze vakprijs voor parasitologen krijgt Mens voor haar innovatieve werk op het gebied van malariadiagnostiek. Zij heeft baanbrekend werk verricht in de toegankelijkheid van malariatesten en aan het adequater opsporen van malaria bij zwangere vrouwen.

Dr. Pètra Mens (33) richt zich sinds 2004 op malariabestrijding en werkt nu als researcher bij de Biomedical Research afdeling van KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen). Zij doet daar binnen de vakgroep Parasitologie onderzoek naar de behandeling en diagnostiek van malaria in zijn algemeenheid, en naar malaria tijdens de zwangerschap in het bijzonder. De Merial Award is een aanmoediging voor haar nu al succesvolle carrière. Prof. Paul Klatser, hoofd van KIT Biomedical Research, is trots op collega Dr. Pètra Mens met het verkrijgen van de prestigieuze Merial Award. “Belangrijk is dat ons onderzoek toepasbaar is én impact heeft. Pètra werkt met dezelfde overtuiging. Haar werk is sterk gedreven door een combinatie van kennis, innovatie en realisme”.

Gevoelig malariameetinstrument nu ook voor in het veld

Malaria is dodelijk als er niet adequaat wordt behandeld. Jaarlijks sterven er 500.000 tot 1 miljoen mensen wereldwijd aan deze ziekte. Symptomen zijn niet specifiek waardoor goede diagnostiek om malaria te herkennen essentieel is voor een juiste behandeling. Veel malaria-infecties worden echter niet opgemerkt door de standaard diagnostiek. Mens heeft een meetinstrument ontwikkeld dat zeer gevoelig is en wél lage concentraties van malaria-infecties detecteert. Dit instrument is bovendien bruikbaar buiten de laboratoria en in het veld. Hierdoor wordt het diagnosticeren van malaria veel goedkoper en toegankelijker, zonder dat er aan kwaliteit is ingeboet.

Malaria bij zwangeren makkelijker op te sporen

Mens heeft daarnaast grote invloed op de optimalisatie van het diagnosticeren van malaria bij zwangere vrouwen. De ziekte was tot nu toe bij hen niet goed op te sporen met standaard methoden omdat de malariaparasieten zich schuilhouden in de placenta. Mens liet zien dat alleen al het testen van zwangere vrouwen aan het eind van hun zwangerschap, wat nu niet standaard gedaan wordt, een significante daling van laag geboortegewicht en andere negatieve gevolgen van malaria geeft.  Deze methode is gemakkelijker te implementeren omdat vrouwen alleen aan het eind van hun zwangerschap getest hoeven te worden en dit ook in de dorpen van de vrouwen zelf gedaan kan worden in plaats van in een ziekenhuis.  Ze wil zich de komende jaren richten op het beter voorspellen van risicogroepen van vrouwen die malaria kunnen krijgen tijdens de zwangerschap om zo nog betere zorg te kunnen geven.

Merial Award

De Merial Award is een vakprijs voor jonge veelbelovende onderzoekers op het gebied van veterinaire of medische parasitologie. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag  van €3000 en is bedoeld om verdere professionele ambitie in de parasitologie in de Benelux aan te moedigen en de wetenschappelijke kwaliteit en actieve verspreiding van onderzoek te belonen. Op woensdag 27 mei wordt de award aan Mens uitgereikt tijdens een wetenschappelijke bijeenkomst van de Nederlandse vereniging voor Parasitologie in Utrecht.