KIT, RIVM en Erasmus MC organiseren wetenschappelijke topconferentie

News

Van 16 – 18 april vindt op het KIT het tweede Europese congres voor leptospirose plaats. Ruim 100 topwetenschappers van over de hele wereld komen samen om de laatste ontwikkelingen over door knaagdieren overgebrachte ziektes in kaart te brengen.

Gevaar voor mens & dier?

Voorbeelden van dat soort ziekten zijn het hantavirus en leptospirose. Leptospirosen zijn relatief onbekende ziekteverwekkers en daarbij onderschat. Hoe gevaarlijk kunnen knaagdieren eigenlijk zijn voor mensen? Dr. Rudy Hartskeerl, Hoofd Internationaal (WHO/FAO/OIE)& Nationaal Leptospirose Referentie Centrum: ‘wereldwijd raken er tenminste 1 miljoen mensen ernstig ziek op jaarbasis waarbij er zeker 60.000 mensen overlijden. Dat is zes keer zoveel dan het geschatte aantal doden door ebola. En de verschijnselen van de ernstigere vormen van leptospirosen zijn ook vergelijkbaar: patiënten hebben ernstige inwendige bloedingen waaraan ze vaak overlijden.’

Klimaatverandering?

Hoewel onbekend en vooral veel voorkomend in tropische gebieden, neemt ook in Nederland het aantal besmettingen toe: was er de afgelopen jaren een redelijk stabiel aantal diagnoses van rond de 30 ernstig zieke patiënten, het afgelopen jaar zag een stijging van 300%. Dr Hartskeerl: ‘een groot deel van die toename komt door besmettingen hier in Nederland. We zien soortgelijke toename in de landen om ons heen. Er zou goed een link kunnen zijn met klimaatverandering. Dat maakt deze conferentie des te belangrijker: wereldwijd zijn de middelen en kennis om deze ziekten te bestuderen zeer beperkt. Juist nu moet er nationaal en internationaal beleid komen en geld worden vrijgemaakt voor fundamenteel onderzoek. Door samen met onze partners RIVM en Erasmus MC deze conferentie te organiseren hopen we in ieder geval internationale samenwerking en kennisuitwisseling te stimuleren.’