Wat hebben we nodig

Studenten uit ontwikkelingslanden zijn bijna altijd op een studiebeurs aangewezen om aan het KIT te studeren. De afgelopen jaren is een aantal beursprogramma’s volledig gestopt en neemt het aantal beurzen van bestaande beurzenprogramma’s af.
Om meer studenten uit ontwikkelingslanden de kans te geven deel te nemen aan de KIT Masters programma’s zijn er andere bronnen van financiering nodig dan de bestaande beursprogramma’s. Daarom is er besloten om het KIT Scholarship Fund op te richten.

Wat hebben we nodig?

Om aan een Mastersprogramma aan het KIT te studeren heeft een student de volgende kosten:

  • Collegegeld: tussen € 14.000 – €16.000  (afhankelijk van optionele advanced modules)
  • Visa/verblijfsvergunning:  €600,-
  • Verzekering: €463,-
  • Reiskosten: €800,-
  • Maandelijks leefgeld a €750,-  per maand (incl. huur woonruimte)
  • Totaal kosten 1 volledige beurs: tussen €25.000 – €27.000
  • Totaal kosten 1 halve beurs (enkel collegegelden):  €16.000 – €17.500

Ons streven is om per jaar een groeiend aantal veelbelovende studenten hele of halve beurzen te kunnen aanbieden. Over 5 jaar willen we 20 studenten per jaar een beurs kunnen aanbieden.

We zijn er van overtuigd dat investeren in toekomstige leiders en experts in gezondheidszorg bijdraagt aan verbetering van internationale gezondheidszorg. De financiële steun wordt gegeven aan 1 student maar komt hele gemeenschappen (duizenden mensen) ten goede.