Wat kunt u als bedrijf doen

Wilt u met uw bedrijf iets betekenen op het gebied van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden? Benieuwd hoe u maatschappelijke en zakelijke belangen kunt verenigen?

Beurs op naam

Het bevorderen van naamsbekendheid van uw bedrijfsnaam kost veel inspanningen en investeringen. Wij bieden u een interessante optie om internationale bekendheid te verwerven. Tegelijkertijd kunt u uw maatschappelijke betrokkenheid tonen aan uw klanten, personeel en omgeving. Het KIT Scholarship Fund biedt u de mogelijkheid om te investeren in ‘beurzen op naam’ voor gezondheidsprofessionals in ontwikkelingslanden.

De financiering van beurzen op naam is een van de meest efficiënte en lonende manieren om studenten te ondersteunen. Door te investeren in een professional uit een bepaald ontwikkelingsland, draagt ​​u bij aan capaciteitsopbouw in dat land. Het persoonlijke karakter van een beurs op naam geeft donateurs de mogelijkheid om kennis te maken met een student. Het is niet ongebruikelijk voor alumni om de naam van de donor op hun curriculum vitae te vermelden. Op deze manier zal uw bedrijfsnaam of familienaam zelfs jaren later levendig blijven.

Er zijn verschillende soorten beurzen op naam mogelijk:

  • Volledige beurs: 27.000 Euro: inclusief collegegelden, visa, verblijfs- en reiskosten.
  • Halve beurs: Enkel de collegelden: Deze varieren per studie tussen Euro 15.000 – 17.000.

Gewone schenking

Het is als bedrijf ook mogelijk om een gewone bijdrage aan het KIT Scholarship Fund te doen.

Voordelen van bijdragen aan het KIT Scholarship Fund

Financieel bijdragen aan de opleiding van gezondheidsprofessionals uit het buitenland:

  • Oprichten van een beurs op naam draagt bij aan de zichtbaarheid van uw bedrijf:
  • ‘Uw naam, een betere gezondheid voor duizenden!’
  • Draagt ​​bij aan het opleiden van toekomstige leiders in gezondheidszorg.
  • Geeft u de mogelijkheid relaties op te bouwen met toekomstige beleidsmakers op het gebied van gezondheidszorg in lage en midden inkomenslanden.
  • Past in een beleid van maatschappelijk en verantwoord ondernemen.
  • Is een duurzame investering.
  • Maakt het mogelijk om potentiële markten in lage en midden inkomenslanden te bereiken.

Belastingvoordeel bedrijven

Bedrijven kunnen net als particulieren donaties doen en aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan om de vennootschapsbelasing als het een B.V., N.V. of een andere vennootschapsbelastingplichtige entiteit betreft. De schenker moet de donaties kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Aftrekbare donaties zijn de in een jaar gedane uitkeringen aan ANBI’s. maximale giftenaftrek is 50% van de winst maar mag niet hoger zijn dan € 100.000 per jaar. De winst mag niet negatief worden door de aftrek. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl.

Sponsoring

Er bestaat ook de mogelijkheid voor bedrijven om een bijdrage als sponsoring te geven. In dat geval zegt het KIT Scholarship Fund toe om naamsbekendheid te maken op de website en andere nader te bepalen momenten/middelen. De kosten voor sponsoring zijn als bedrijfskosten aftrekbaar.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om als bedrijf bij te dragen aan het KIT Scholarship Fund, neem dan contact op met Kim Vandenberghe, e-mail: k.vandenberghe@kit.nl telefoon: 020 568 8411.