ANBI Status en belastingvoordeel

Het KIT Scholarship Fund is door de belasting erkend als een “tot algemeen nut erkende instelling.” (ANBI). Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Dit belastingvoordeel kan oplopen tot de helft van uw gift.

Een eenmalige schenking is aftrekbaar van de belasting als deze per jaar meer dan 1% van het verzamelinkomen bedraagt. U mag maximaal 10% van het verzamelinkomen aan eenmalige schenkingen aftrekken. Meer informatie over gewone schenkingen.

Periodieke schenkingen die per notariële akte vastgelegd worden voor minimaal 5 jaar mogen ten allen tijde afgetrokken worden van de belastingen. Dit geldt ook als ze minder bedragen dan 1% van het verzamelinkomen of boven 10% van schenkingen van uw verzamelinkomen. Meer informatie over periodieke giften.

Voor meer informatie omtrent de precieze regelgeving kunt u kijken op de website van de belastingdienst.