Fonds op Naam

Het KIT Scholarship Fund geeft de mogelijkheid om uw naam of bedrijfsnaam te verbinden aan een studiebeurs met een Fonds op naam. Zo kunt u uw familie- of bedrijfsnaam aan een goed doel verbinden.

Door een beurs te geven aan een gezondheidsprofessional uit een ontwikkelingsland, draagt u bij aan capaciteitsopbouw in dit land. Alumni van het KIT bekleden vaak hogere posities na hun studie en kunnen daardoor bijdragen aan beleidsvorming van gezondheidszorg op district, regionaal en landelijk niveau. Vaak geven zij hun kennis ook weer door aan lokale gezondheidsprofessionals door les te geven aan universiteiten en opleidingsinstituten.
Uw steun aan één student kan zo een betere gezondheid voor duizenden betekenen!

Het KIT Scholarship Fund bevordert een persoonlijke relatie tussen de gever en de student. De gever kent daardoor concreet de bestemming van zijn bijdrage.

Soorten beurzen op naam

  • Een volledige beurs: Euro 27.000. Dit bedrag is inclusief collegegelden, visa, verblijfs- en reiskosten.
  • Een gedeeltelijke beurs: Enkel de collegelden: Deze varieren per studie tussen Euro 15.000 – 17.000.

Hoe werkt een Fonds op Naam?

Een Fonds of Beurs op Naam wordt bij leven of via een testament opgezet op basis van een notariële akte en/of overeenkomst met het KIT Scholarship Fund.

  • U bepaalt de naam van het fonds, het daaraan verbonden bedrag, de bestemming daarvan en de looptijd.
  • U bepaalt mee over studie, land van oorsprong, gender etc.
  • Het KIT Scholarship Fund is beheerder van de gelden in uw Fonds op Naam.

We kijken graag samen met u om tot een optimale samenwerking te komen op basis van uw interesses.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Fonds op naam onder het KIT Scholarship Fund, neem dan contact op met Kim Vandenberghe, e-mail: k.vandenberghe@kit.nl telefoon: 020 568 8411