Nalaten en Legaten

Wilt u ook bijdragen aan een betere gezondheid van mensen uit ontwikkelingslanden als u er niet meer bent? Dat kan. Het is mogelijk om het KIT Scholarship Fund op te nemen in uw testament.

Dat kan op de volgende manieren: het is mogelijk om KIT Scholarship Fund te benoemen als uw (mede) erfgenaam of een legaat na te laten.
Als u nalaat aan het KIT Scholarship Fund gaat er niets naar de belasting. Het fonds is namelijk een organisatie met een ‘algemeen Nut Beoogd doel’ (ANBI) en daarom vrijgesteld van erfbelasting. Uw nalatenschap kan daardoor volledig gebruikt worden om toekomstige leiders in internationale gezondheidszorg op te leiden en op deze manier bij te dragen aan een betere gezondheid in ontwikkelingslanden.

Erfgenaam

Als u het KIT Scholarship Fund in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat wij in aanmerking komen voor een vastgesteld deel (percentage) van de erfenis.
Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

Legaat

Het is ook mogelijk om een deel van uw erfenis aan het KIT Scholarship Fund na te laten door middel van een legaat. Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, stuk grond, een effectenportefeuille) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan het KIT Scholarship Fund.

Persoonlijk advies

Wilt u persoonlijk overleggen over de bestemming voor uw vermogen, meer weten over hoe uw geld besteed wordt, of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op met Kim Vandenberghe, e-mail: k.vandenberghe@kit.nl of telefonisch: 020-5688411

Verzoek

Bent u van plan het KIT Scholarship Fund in uw testament op te nemen, of heeft u dit reeds gedaan? Dank voor uw vertrouwen. Wij willen u graag op de hoogte houden van ons werk, zodat u ziet hoe uw gift gebruikt gaat worden. Daarom willen we u verzoeken contact met ons op te nemen.