Periodieke schenking

Wilt u het KIT Scholarship Fund jaarlijks steunen met een gift. Dan is het wellicht interessant om een periodieke schenking met notariële akte te overwegen. Met een periodieke schenking van minimaal 5 jaar profiteert u van het maximale belastingvoordeel. Op deze manier kunt u meer geven voor minder geld.
Bij een periodieke schenking wordt een door u te bepalen bedrag voor minimaal vijf jaar in een overeenkomst vastgelegd. Vroeger kon dit enkel met een notaris maar sinds enige tijd kan dit volledig in eigen beheer. KIT Scholarship Fund verzorgt de opmaak van deze overeenkomst geheel kosteloos volgens model van de belastingdienst.

Belastingvoordeel

Afhankelijk van het belastingtarief dat van toepassing is, kunt u tot 52% terugkrijgen van uw schenking.
Periodieke schenkingen zijn niet aan een minimum of maximaal bedrag gebonden om voor fiscale aftrek in aanmerking te komen.
Gewone giften (die niet met een overeenkomst vastgelegd worden) moeten tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen zijn om fiscaal aftrekbaar te zijn. Ook als u reeds gewone giften schenkt en deze aftrekt, is het mogelijk om periodieke schenkingen te doen aan het KIT Scholarship Fund. Periodieke schenkingen zijn ten allen tijde fiscaal aftrekbaar.
Uw hele gift komt ten goede aan het KIT Scholarship Fund omdat goede doelen geen schenkingsrecht hoeven te betalen over giften (ANBI-regeling).

Uw steun voor vijf jaar

Met een periodieke gift is het KIT Scholarship Fund voor een periode van minstens vijf jaar verzekerd van uw steun. Dit betekent voor ons financiële zekerheid en continuïteit voor het geven van studiebeurzen aan getalenteerde professionals uit ontwikkelingslanden.

Rekenvoorbeeld:

Stel, u heeft een drempelinkomen van € 60.000,- en valt in de hoogste schijf voor de inkomstenbelasting (52%). U wilt het KIT Scholarship Fund een schenking doen.
Er wordt een overeenkomst opgemaakt tussen uzelf en het KIT Scholarship Fund. U legt zich vast om ieder jaar (gedurende minimaal 5 jaar) aan het KIT studiefonds een bedrag van bijvoorbeeld €500,- over te maken.
U krijgt dan 52% van de €500,- ofwel €260,- terug van de belastingdienst.
U betaalt dus feitelijk €260,- voor iedere €500,- die het KIT Scholarship Fund ontvangt!
Bepaal het bedrag dat u jaarlijks wil schenken. Daarvoor kunt u de schenkcalculator gebruiken.

Hoe regel ik periodieke gift ?

Contacteer ons zodat we u een overeenkomst formulier kunnen toesturen. Deze moet u invullen en in tweevoud naar ons sturen samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs). Wij ondertekenen het formulier en sturen een exemplaar voor uw administratie terug aan u. Deze heeft u namelijk nodig voor de belastingdienst. U kunt aangeven of u de donatie elk jaar gedurende vijf jaar zelf over wilt maken of hiervoor een volmacht afgeeft aan het KIT Scholarship Fund.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over periodieke giften per notariële akte, neem dan contact op met Kim Vandenberghe, e-mail: k.vandenberghe@kit.nl telefoon: 020 568 8411