Organisatie

KIT is een not-for-profit kennis- en expertise organisatie voor duurzame internationale en interculturele samenwerking. KIT richt zich op innovatieve en praktische oplossingen met focus op lage- en midden inkomenslanden (LMIC) en internationale handelsketens.

Over ons

KIT is een not-for-profit kennis en expertise organisatie voor duurzame internationale en interculturele samenwerking. KIT richt zich op innovatieve en praktische oplossingen met focus op lage- en middeninkomenslanden (LMIC) en internationale handelsketens. Ons werkgebied omvat onderzoek, advies en training & opleiding voor internationale organisaties, bedrijven, NGO’s, overheden en studenten. Meer specifiek gaat het daarbij…

Lees meer

Geschiedenis

Het begin – 1864

De geschiedenis van het Koninklijk Instituut voor de Tropen gaat terug tot 1864 toen in Haarlem het Koloniaal Museum werd opgericht. De collectie, bijeengebracht door de botanicus Frederik W. van Eeden (vader van de beroemde schrijver), bestond aanvankelijk uit allerlei wonderbaarlijke voorwerpen die Nederlanders meenamen uit de Oost. De collectie diende…

Lees meer

Jaarverslag

Hier vindt u het jaarverslag 2017 (in het Engels) van KIT.  Hierin staan onze belangrijkste activiteiten van vorig jaar en onze ambities voor de toekomst. Het jaarverslag is uitsluitend digitaal beschikbaar.

Download pdf versies:

Stichting Eijkman

Het Eijkman Medaillefonds werd opgericht op 1 oktober 1923 ter huldiging van prof. dr. C. Eijkman, een van de grondleggers van de moderne voedingsleer, ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig jubileum als hoogleraar van de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1929 werd de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde (mede) aan hem…

Lees meer