Over ons

KIT is een not-for-profit kennis en expertise organisatie voor duurzame internationale en interculturele samenwerking. KIT richt zich op innovatieve en praktische oplossingen met focus op lage- en middeninkomenslanden (LMIC) en internationale handelsketens. Ons werkgebied omvat onderzoek, advies en training & opleiding voor internationale organisaties, bedrijven, NGO’s, overheden en studenten. Meer specifiek gaat het daarbij om het verbeteren van gezondheidszorg en van duurzame economische, sociale en organisatorische veranderingen.

Formele feiten & cijfers

  • De juridische vorm van KIT is die van een vereniging met particuliere en institutionele leden.
  • Het KIT heeft nu 130 medewerkers met een omzet van ca. €30 miljoen.
  • Sinds december 2004 is HKH Koningin Máxima beschermvrouwe van het Instituut. Vóór haar vervulden respectievelijk ZKH Prins Bernhard en ZKH Prins Claus de functie van erevoorzitter.
  • Het KIT is in 1910 als ‘Koloniaal Instituut’ opgericht voor de studie van de Tropen en de bevordering van industrie en nijverheid in de toenmalige koloniën. De oprichting was een initiatief van grote bedrijven met steun van de overheid: een vroeg voorbeeld van publiek-private samenwerking. Sinds 1926 is het KIT gehuisvest in een eigen monumentaal pand aan de Mauritskade in Amsterdam.
  • Sinds 2013 is KIT volledig financieel onafhankelijk nadat overheidssubsidies werden ingetrokken.

KIT’s afdelingen

KIT Sustainable Economic Development & Gender
KIT Sustainable Economic Development & Gender is gespecialiseerd in duurzame en inclusieve ontwikkeling en armoedebestrijding. Dit doet de unit met praktijkgericht onderzoek, advies op maat, capaciteitsopbouw en training. Deze business unit speelt onder meer een belangrijke rol voor bedrijven die hun economische activiteiten efficiënter en duurzamer willen maken, mede gericht op het verbeteren van het inkomen van de armsten. KIT heeft een specifieke adviesgroep, KIT Gender, rond vrouwenrechten en hun betekenis in economische ontwikkeling in LMIC

KIT Health
KIT Health verbetert de toegang tot en de gezondheidszorgsystemen zelf in ontwikkelingslanden. KIT Health levert consultancy diensten aan overheidsinstanties over de hele wereld. Deze unit biedt ook een aantal gerespecteerde opleidingen in Amsterdam (bijvoorbeeld de Master of International Health) en cursussen op het gebied van internationale gezondheidszorg. Samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam, is KIT Health verantwoordelijk voor de gespecialiseerde opleiding voor Tropengeneeskunde. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft KIT aangewezen als WHO Collaborating Centre voor de opleiding, behoud en motivatie van de werknemers in de zorgsector.

KIT Intercultural Professionals
Naast bekendheid door de trainingen voor expats, biedt deze advies- en trainingsunit van KIT vandaag de dag een breed scala aan interculturele maatwerk trainingen aan internationaal opererende individuen en/of (management)teams. Doel is het optimaliseren van de (zakelijke) communicatie tussen de verschillende culturen. Thematieken waarmee consultants en trainers met de klant aan de slag gaan zijn onder andere: pre-fusie due diligence, samenwerking in en/of tussen internationale teams, ontwikkeling van interculturele vaardigheden en diversiteit.

Conferences & Events
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen is een bijzondere locatie voor al uw congressen en evenementen. Wat ons uniek maakt? Het historische gebouw met prachtige zalen, de persoonlijke aandacht en wie bij ons een event organiseert draagt ook nog eens bij aan een duurzame wereld.

De Tropen café en restaurant
Het café is gevestigd in het monumentale Koninklijk Instituut voor de Tropen. Op de menukaart staan een diversiteit aan wereldse gerechten en er wordt gewerkt met lokale producten. Daarnaast komt de winst van De Tropen ten goede aan de kennisafdelingen van het KIT. Dus door in het café te eten of drinken, draagt u bij aan KIT’s duurzame ontwikkelingsinitiatieven.

Amsterdam Tropen Hotel
Het hotel bevindt zich op het terrein van het KIT. De kunstobjecten die worden tentoongesteld, het multiculturele personeel en de gasten van over de hele wereld sluiten goed aan bij visie van het KIT. Bovendien komt de winst eveneens ten goede aan KIT’s kennisafdelingen.