Over ons

KIT is een not-for-profit kennis- en expertise organisatie voor duurzame internationale en interculturele samenwerking. KIT richt zich op innovatieve en praktische oplossingen met focus op lage- en midden inkomenslanden (LMIC) en internationale handelsketens. Ons werkgebied omvat onderzoek, advies en training & opleiding voor internationale organisaties, bedrijven, NGO’s, overheden en studenten. Meer specifiek gaat het daarbij om het verbeteren van gezondheidszorg en van duurzame economische, sociale en organisatorische veranderingen.

De klant centraal

Uit feedback van partners en klanten van KIT blijkt dat de diepgaande kennis van de lokale context over gezondheid, duurzame ontwikkeling en biomedisch onderzoek in lage en midden inkomens landen nodig is en gewaardeerd wordt. Met de inbreng van KIT zijn klanten effectiever in het verwezenlijken van hun doelstellingen.

Formele feiten & cijfers

  • De juridische vorm van KIT is die van een vereniging met particuliere en institutionele leden.
  • Het KIT heeft nu 160 medewerkers met een omzet van ca. € 20 miljoen.
  • Sinds december 2004 is HKH Koningin Máxima beschermvrouwe van het Instituut. Vóór haar vervulden respectievelijk ZKH Prins Bernhard en ZKH Prins Claus de functie van erevoorzitter.
  • Het KIT is in 1910 als ‘Koloniaal Instituut’ opgericht voor de studie van de Tropen en de bevordering van industrie en nijverheid in de toenmalige koloniën. De oprichting was een initiatief van grote bedrijven met steun van de overheid: een vroeg voorbeeld van publiek-private samenwerking. Sinds 1926 is het KIT gehuisvest in een eigen monumentaal pand aan de Mauritskade/Linnaeusstraat in Amsterdam.
  • Het ‘nieuwe KIT’ in meer detail

KIT’s afdelingen

KIT Sustainable Economic Development & Gender
KIT Sustainable Economic Development & Gender is gespecialiseerd in duurzame en inclusieve ontwikkeling en armoedebestrijding. Dit doet de unit met praktijkgericht onderzoek, advies op maat, capaciteitsopbouw en training. Deze business unit speelt onder meer een belangrijke rol voor bedrijven die hun economische activiteiten efficiënter en duurzamer willen maken, mede gericht op het verbeteren van het inkomen van de armsten. KIT heeft een specifieke adviesgroep, KIT Gender, rond vrouwenrechten en hun betekenis in economische ontwikkeling in LMIC

KIT Health
KIT Health verbetert de toegang tot en de gezondheidszorgsystemen zelf in ontwikkelingslanden. KIT Health levert consultancy diensten aan overheidsinstanties over de hele wereld. Deze unit biedt ook een aantal gerespecteerde opleidingen in Amsterdam (bijvoorbeeld de Master of International Health) en cursussen op het gebied van internationale gezondheidszorg. Samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam, is KIT Health verantwoordelijk voor de gespecialiseerde opleiding voor Tropengeneeskunde. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft KIT aangewezen als WHO Collaborating Centre voor de opleiding, behoud en motivatie van de werknemers in de zorgsector.

KIT Intercultural Professionals
Naast bekendheid door de trainingen voor expats, biedt deze advies- en trainingsunit van KIT vandaag de dag een breed scala aan interculturele maatwerk trainingen aan internationaal opererende individuen en/of (management)teams. Doel is het optimaliseren van de (zakelijke) communicatie tussen de verschillende culturen. Thematieken waarmee consultants en trainers met de klant aan de slag gaan zijn onder andere: pre-fusie due diligence, samenwerking in en/of tussen internationale teams, ontwikkeling van interculturele vaardigheden en diversiteit.

Unieke gebouwen
Het indrukwekkende monumentale pand gelegen aan de Mauritskade/Linnaeusstraat (Amsterdam-Oost) is een internationale ‘knowledge hub’ voor bedrijven en organisaties die zich bezighouden met duurzame ontwikkelingen interculturele samenwerking. Waar het gebouw in het verleden slechts voorbehouden was voor medewerkers van het KIT, is het gebouw nu ook beschikbaar voor anderen. Naast het KIT, Tropenmuseum en AMS hebben inmiddels diverse huurders het pand betrokken. Hierdoor wordt een plek gecreëerd waar bedrijven en organisaties elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen delen en samenwerken. Daarnaast wordt het gebouw ook veelvuldig gebruikt voor congressen, vergaderingen, trouwerijen en evenementen. Hierdoor is het mogelijk om een evenement te organiseren op een bijzondere historische locatie met een imposant decor. En voor meerdaagse congressen kan men voor overnachtingen terecht in het Amsterdam Tropen Hotel. Dit hotel staat in de achtertuin van KIT direct aan het Oosterpark.