Word lid van KIT


KIT is een vooraanstaand kennisinstituut met meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van wereldwijde duurzame ontwikkeling en gezondheidszorg. KIT doet wetenschappelijk onderzoek, geeft advies, training en opleiding aan internationale organisaties, bedrijven, NGO’s, overheden en studenten.

KIT ondersteunt organisaties die werken aan duurzame economische ontwikkeling, voedselveiligheid, gezondheidszorg en onderwijs, sociale ontwikkeling en gendergelijkheid om meer impact te hebben op de leefomstandigheden in lage- en midden inkomenslanden. Het monumentale gebouw waarin KIT is gevestigd, ontwikkelt zich tot een ‘internationale knowledge hub’ waar gelijkgestemde bedrijven en organisaties elkaar kunnen ontmoeten, kennis delen en met elkaar samenwerken.

KIT is een vereniging zonder winstoogmerk. Wilt u de projecten van KIT ondersteunen? Actief meedenken en meepraten over de thema’s waarop KIT actief is? Onderdeel zijn van een plek waar samengewerkt wordt aan oplossingen voor een duurzamere wereld? Dat kan. Voor € 50 per jaar wordt u lid van KIT.

De voordelen van het KIT lidmaatschap:

  • Jaarlijkse ledenmiddag – exclusieve presentaties van KIT medewerkers over lopende projecten wereldwijd met aansluitend netwerkborrel.
  • “KIT Inspiratiesessies” – informele en inspirerende bijeenkomsten waar KIT-medewerkers, huurders en genodigden elkaar bijpraten over actuele thema’s en ontwikkelingen in hun werk.
  • Aanwezig zijn bij de feestelijke afstudeerceremonie van onze Internationale Masterstudenten.
  • 10% korting op uw rekening bij café De Tropen, gevestigd in het gebouw van KIT.

Inschrijfformulier

Het KIT lidmaatschap kost € 50 per kalenderjaar en loopt van januari tot en met december. Wij innen het lidmaatschapsgeld jaarlijks in het eerste kwartaal. Wanneer u later in het jaar lid wordt, wordt het lidmaatschapsgeld per kwartaal naar rato verrekend.

Hierbij verleent u toestemming aan KIT te Amsterdam om het lidmaatschapsgeld van € 50 per kalenderjaar middels een machtiging van uw rekening af te schrijven.

Als u ervoor kiest om het lidmaatschapsgeld zelf aan KIT over te maken, ontvangt u binnenkort van ons een e-mail met informatie over de overschrijving.