Arbeidsvoorwaarden

Het KIT wil medewerkers faciliteren om zich te ontplooien en privé en werk te combineren. Bij het KIT is een voltijdaanstelling 40 uur per week. Het aantal contracturen en het werkrooster kan per persoon verschillen. Het KIT zet Virtueel Werken in als instrument dat verdere flexibilisering van je werk mogelijk maakt.

Salaris, verlofuren, vakantiegeld en pensioen

Het aantal contracturen is bepalend voor de opbouw van je verlofuren. Medewerkers met een voltijdaanstelling hebben recht op in ieder geval 24 vakantiedagen, feestdagen en de mogelijkheid om circa 12 compensatiedagen te sparen.

Het salaris van onze medewerkers stellen we vast aan de hand van de CAO van het KIT, volgens de criteria leeftijd, ervaring en kennisniveau. Medewerkers ontvangen naast hun salaris maandelijks vakantiegeld (8 procent van het brutoloon).

We hebben voor iedereen een gedegen pensioenvoorziening afgesproken bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Ontwikkeling en educatie

We hechten veel waarde aan investering in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Het KIT geeft medewerkers ruime gelegenheid zich zowel functioneel als persoonlijk te ontplooien.

Reiskostenvergoeding

Medewerkers ontvangen een tegemoetkoming in de kosten voor woon-werkverkeer. De hoogte van deze tegemoetkoming is op basis van een kilometervergoeding van deur tot deur. Medewerkers die alle roosterdagen reizen met het openbaar vervoer komen in aanmerking voor een aanvullende OV-vergoeding.