Skip to content

SDG House

SDG House is een initiatief van een diverse groep Nederlandse organisaties die zich inzetten voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Opgericht in 2017 door het KIT en een groep huurders in ons gebouw, is SDG House Amsterdam nu een community van meer dan duizend experts, ondernemers en professionals.

SDG House netwerk

Sinds 2017 is SDG House ook buiten onze campus in Amsterdam gegroeid naar een netwerk van veertien locaties in Nederland en één in Griekenland.

Elk SDG House in het netwerk is een lokale hotspot voor evenementen en ondernemerschap, en brengt organisaties samen die het gemeenschappelijke doel delen om de SDG’s te bereiken.

Ga voor meer informatie over het netwerk naar de SDG House website.

Lidmaatschap

Bedrijven en andere organisaties die bij ons in het gebouw kantoorruimte huren, zijn automatisch lid van SDG House Amsterdam. Het KIT is een gewilde vestigingslocatie: er is momenteel geen kantoorruimte beschikbaar. Neem contact met ons op voor meer informatie over het KIT als vestigingslocatie en de huidige leden van SDG House Amsterdam.