Directiewisseling KIT

News

Met ingang van 1 januari a.s. wordt Henri van Eeghen algemeen directeur van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Van Eeghen neemt de leiding van KIT over van Mark Schneiders, die met pensioen gaat. 

Henri van Eeghen kan bogen op een omvangrijke internationale loopbaan in het bedrijfsleven en als bestuurder van nonprofit organisaties, waaronder de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Cordaid en het Amerikaanse Mercy Corps, en meest recent, het Synergos Institute, een internationaal netwerk voor filantropie. 

Henri van Eeghen

“Henri van Eeghen is een geziene leider die ondernemerschap koppelt aan ideële doelen” zegt Paul Strengers, voorzitter van KIT’s Raad van Commissarissen. “Wij zien er naar uit om met Henri verder te bouwen aan het internationale profiel van KIT als kenniscentrum, en als werk- en ontmoetingsplek voor duurzame doelen in Amsterdam”. 

Met de benoeming van Henri van Eeghen als algemeen directeur, neemt KIT afscheid van Mark Schneiders, die sinds 2014 leiding heeft gegeven aan KIT, en nu met pensioen gaat.  KIT is Mark Schneiders grote dank verschuldigd voor zijn doorslaggevende bijdrage aan de transitie van KIT van een subsidie-gedreven organisatie naar een (financieel) onafhankelijke organisatie, die zich inzet voor de duurzame werelddoelen, de Sustainable Development Goals (SDG’s), in binnen- en buitenland.