Skip to content

Over het KIT Fonds: Scholarships

Uw steun voor één student betekent betere gezondheid voor duizenden

Het KIT Fonds geeft beurzen aan getalenteerde gezondheidsprofessionals uit lage(re) inkomenslanden om een Master in Public Health and Health Equity te volgen bij het KIT. Dankzij deze master kunnen zij straks de gezondheidszorg verbeteren, lokaal en internationaal.

Doel van het KIT Fonds

Het fonds draagt bij aan capaciteitsopbouw in lage en midden-inkomenslanden. Dit doen we door kennisontwikkeling, door beurzen te verstrekken en het ontwikkelen en uitvoeren van (toegepast) onderzoek door het KIT (Royal Tropical Institute). De statutaire naam is KIT Fonds, voor opleiding en onderzoek.

Contact informatie

Stichting KIT Fonds
Adres: Mauritskade 64, 1092 AD Amsterdam
Postbus 95001, 1090 HA Amsterdam
Telefoon: 020 568 8411

Bestuur KIT Fonds

Suzette de Boer

Voorzitter
Bestuurslid Stichting F.S. Tijmstra
Lid Redactieraad Filantropieplatform De Dikke Blauwe
Secretaris Raad voor de Erkenningsregeling
Onafhankelijk filantropie adviseur (eigenaar SdB Philanservices)

André Betting

Penningmeester
Bestuurslid Cultuurfonds Leiden
Bestuurslid en Voorzitter investeringscommissie van Nederlands Joods Humanitair Fonds
Lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NIO
Lid van adviesraad van Fondaco SGA in Torino
Voorzitter bestuur European Foundation House in Brussel
Lid van het bestuur van de Stichting Biënnale Noordwijk
Lid van het bestuur van de Stichting Tahames Foundation
Onafhankelijk adviseur en consultant

 

 

Christel Keizer

Secretaris

Niels Kattenberg

Bestuurslid
Charity manager Rabobank
Lid Raad van Toezicht Jeugdeducatiefonds

Informatie

ANBI status (sinds juli 2013)
RSIN / fiscaal nummer: 8529 96 688
Registratienummer Kamer van Koophandel: 58344837

Beloning

Het KIT Fonds is een non-profit organisatie, de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werk. De stichting wil de kosten zo laag mogelijk houden zodat uw bijdrage zoveel mogelijk naar het doel gaat: studiebeurzen voor studenten uit lage en midden-inkomenslanden om te studeren bij KIT.

ANBI status

Het KIT Fonds heeft de ANBI status (‘Algemeen Nut Beogende Instelling’). Daarmee betaalt het geen schenkbelasting of erfbelasting over uw bijdrage. Uw giften kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Heeft u een periodieke overeenkomst? Dan mag u het volledige giftbedrag aftrekken. Zonder overeenkomst kunt u een bedrag tussen de 1% en 10% van uw belastbaar inkomen aftrekken.

Meer weten? Kijk op de website van de Nederlandse belastingdienst.

CBF-Erkend Goed Doel

Het KIT Fonds is een CBF-Erkend Goed Doel. Dit betekent dat het fonds voldoet aan strenge kwaliteitseisen.

Bekijk het CBF-Erkenningspaspoort

Neem contact met ons op

Vragen over het KIT-fonds? We horen graag van u.