Skip to content

Over het KIT Fonds: Scholarships

Uw steun voor één student betekent betere gezondheid voor duizenden

Het KIT Fonds geeft beurzen aan getalenteerde gezondheidsprofessionals uit lage(re) inkomenslanden om een Master in International of Public Health te volgen bij het KIT. Dankzij deze master kunnen zij straks de gezondheidszorg verbeteren in hun eigen land. En soms zelfs wereldwijd.

Doel van het KIT Fonds

Het fonds wil bijdragen aan capaciteitsopbouw in lage en midden-inkomenslanden. Dit doen we met kennis: door master opleidingen in Health en onderzoek door het KIT (Royal Tropical Institute). De statutaire naam is KIT Fonds, voor opleiding en onderzoek (werknaam: KIT Scholarship Fund). In het najaar van 2023 zullen we onze naam officieel wijzigen in KIT Fonds en ook actief gaan werven voor kennis en onderzoek.

Contact informatie

Stichting KIT Fonds (KIT Scholarship Fund)
Adres: Mauritskade 64, 1092 AD Amsterdam
Postbus 95001, 1090 HA Amsterdam
Telefoon: 020 568 8411

Bestuur KIT Fonds

Suzette de Boer

Voorzitter
Bestuurslid Stichting F.S. Tijmstra
Onafhankelijk filantropie adviseur (eigenaar SdB Philanservices)

André Betting

Penningmeester
Bestuurslid Cultuurfonds Leiden
Bestuurslid en Voorzitter investeringscommissie van Nederlands Joods Humanitair Fonds
Lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NIO
Lid van adviesraad van Fondaco SGA in Torino
Voorzitter bestuur European Foundation House in Brussel
Lid van het bestuur van de Stichting Biënnale Noordwijk
Lid van het bestuur van de Stichting Tahames Foundation
Onafhankelijk adviseur en consultant

Christel Keizer

Secretaris
Directeur ASML Foundation

Niels Kattenberg

Bestuurslid
Charity manager Rabobank

Informatie

ANBI status (sinds juli 2013)
RSIN / fiscaal nummer: 8529 96 688
Registratienummer Kamer van Koophandel: 58344837

Beloning

KIT Scholarship Fund is een non-profit organisatie, de bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werk. De stichting wil de kosten zo laag mogelijk houden zodat uw bijdrage zoveel mogelijk naar het doel gaat: studiebeurzen voor studenten uit lage en midden-inkomenslanden om te studeren bij KIT.

ANBI status

Het KIT Fonds heeft de ANBI status (‘Algemeen Nut Beogende Instelling’). Daarmee betaalt het geen schenkbelasting of erfbelasting over uw bijdrage. Uw giften kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Heeft u een periodieke overeenkomst? Dan mag u het volledige giftbedrag aftrekken. Zonder overeenkomst kunt u een bedrag tussen de 1% en 10% van uw belastbaar inkomen aftrekken.

Meer weten? Kijk op de website van de Nederlandse belastingdienst.

CBF-Erkend Goed Doel

Het KIT Fonds is een CBF-Erkend Goed Doel. Dit betekent dat het fonds voldoet aan strenge kwaliteitseisen.

Bekijk het CBF-Erkenningspaspoort

Neem contact met ons op

Vragen over het KIT-fonds? We horen graag van u.