Skip to content

Steun het KIT Fonds

Steun voor één student betekent betere gezondheidszorg voor duizenden!

Geef studenten uit lage inkomenslanden de kans om een master bij het KIT te volgen, zodat zij de gezondheidsituatie in hun land kunnen verbeteren. Elke bijdrage helpt, groot of klein!

Wilt u direct doneren? Klik dan op onderstaande button. Wilt u meer weten over periodiek schenken, nalaten of een grotere bijdrage? Bijvoorbeeld via een Beurs op Naam? Lees dan verder hieronder.

Doneer aan het KIT Fonds

Geef studenten uit lage inkomenslanden de kans om een master bij het KIT te volgen, zodat zij de gezondheidsituatie in hun land kunnen verbeteren. Elke bijdrage helpt, groot of klein!

Toekomstige leiders in gezondheid

Dankzij uw gift, groot of klein, trainen we gezondheidsprofessionals (artsen, verpleegkundigen, etc.) uit lage inkomenslanden om leiders in gezondheid te worden. KIT alumni bekleden vaak hogere functies en kunnen daardoor bijdragen aan het gezondheidsbeleid op regionaal en nationaal niveau. Uw steun voor één student betekent betere gezondheid voor duizenden!

Voor studiebeurzen

Elke bijdrage, groot of klein, is belangrijk voor het resultaat van onze studenten. Wilt u graag een grote gift doen en meer weten over de studenten die u daarmee steunt? Dan kunt u contact opnemen met Anne Kolstee: bel 020 – 568 8272 of stuur een e-mail naar a.kolstee@kit.nl. Zij vertelt u graag meer over de impact van uw bijzondere gift aan het KIT Scholarship Fund. 

Wat is nodig

Studenten uit lage(re) inkomenslanden zijn bijna altijd afhankelijk van beurzen om bij het KIT te studeren. In de afgelopen jaren zijn er steeds minder mogelijkheden om beurzen aan te vragen.

Dankzij onze donateurs kunnen we een aantal extra beurzen uitgeven. Dit is belangrijk, omdat er nog zoveel getalenteerde professionals zijn die nu geen studiebeurs kunnen krijgen. Helpt u mee? Steun het KIT Scholarship Fund en geef studenten uit lage inkomenslanden de kans om een Master te volgen in Public of International Health.

Wie krijgt een beurs?

We geven studiebeurzen aan getalenteerde gezondheidsprofessionals die de opleiding niet op een andere manier kunnen financieren en zeer betrokken zijn bij de gezondheidszorg in hun land. Elk jaar vallen er geschikte kandidaten af. Help mee zodat ook zij een beurs kunnen krijgen!

Kosten van de beurzen

Doneer nu

Om een Master te studeren aan het KIT maakt een student de volgende kosten:

 • Collegegeld: €20.600
 • Visa/verblijfsvergunning: €215
 • Verzekeringen: €705
 • Reiskosten (schatting): €1.635
 • Maandtoelage € 590: € 7.080
 • Huur € 780: € 9.360
 • Bijdrage doelreserve 10%: € 3.960

Kosten totaal: € 43.555

Kosten halve beurs (alleen collegegeld, inclusief reserve): €22.660

Door te investeren in toekomstige leiders en experts in gezondheid verbeteren we de internationale gezondheidszorg. Daarom willen we elk jaar een groeiend aantal studiebeurzen uitgeven.

De steun aan één student betekent een betere gezondheid voor duizenden.

Periodiek schenken

Voor inwoners van Nederland

Met een periodieke schenkingsovereenkomst voor vijf jaar of langer kunt u met belastingvoordeel schenken aan het KIT Scholarship Fund. Zo kunt u meer doneren voor hetzelfde geld. En voor ons is het fijn om te weten dat wij de komende jaren op uw steun kunnen rekenen. Met uw bijdrage kunnen wij meer beurzen geven aan professionals uit lage(re) inkomenslanden.

Bereken belastingvoordeel

Bereken zelf wat uw belastingvoordeel is met een schenkingsakte.

Zonder periodieke overeenkomst kunt u ook giften aftrekken, maar alleen het bedrag tussen 1% en 10% van uw belastbaar jaarinkomen. Met een schenkingsovereenkomst kunt u het volledige bedrag aftrekken.

Bereken uw belastingvoordeel

Formulier periodiek schenken

Kiest u voor deze manier van doneren? Download het formulier periodiek schenken (website Belastingdienst), vul het in en stuur het met een kopie van uw identiteitsbewijs (en van uw eventuele partner) naar KIT Scholarship fund, Mauritskade 64, 1092 AD Amsterdam. Wij vullen de overige informatie in en sturen u het formulier terug.

Wilt u het formulier liever per post ontvangen? Stuur dan een e-mail naar kitfund@kit.nl of bel Anne Kolstee: 020 – 568 8272.

Let op: alleen de giften na ondertekening van het formulier vallen onder de overeenkomst

Download formulier periodiek schenken

Een gift in uw testament

Wilt u ook in de toekomst bijdragen aan een betere gezondheid voor mensen in lage inkomenslanden? Dat kunt u doen door het KIT Fonds op te nemen in uw testament.

Met een testament bepaalt u zelf wie uw erfgenamen zijn. Natuurlijk gaan uw familie en andere geliefden voor. Maar elk beetje draagt bij aan de training van gezondheidswerkers uit lage inkomenslanden. Wist u dat we met slechts 1% van uw nalatenschap al veel kunnen doen?

Geen erfbelasting

Als erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) betaalt het KIT Scholarschip Fund geen erfbelasting. De gift uit uw testament wordt dus volledig gebruikt voor het trainen van toekomstige leiders in internationale gezondheid. En draagt op die manier bij aan een betere gezondheid in lage inkomenslanden.

Informatie voor uw notaris

Uw notaris heeft deze informatie nodig voor de opname in uw testament: Stichting KIT Fonds, Mauritskade 64, 1092 AD Amsterdam. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam, nummer: 58344837.

Erfstelling of legaat

U kunt ervoor kiezen om het KIT Scholarship Fund een legaat toe te wijzen of als erfgenaam te benoemen. Een legaat is een vaststaand percentage van uw bezit of een bedrag. Het kan ook een goed zijn, bijvoorbeeld een huis of een schilderij.

Bij een erfstelling benoemt u KIT Fonds als (mede-)erfgenaam. Na aftrek van legaten en overige kosten wordt het volledige bezit verdeeld over de erfgenamen.

Uw notaris kan hier meer over vertellen. Bij de notaris maakt u ook uw testament op. Wilt u liever eerst met ons praten? Dat kan natuurlijk ook! Bel met Anne Kolstee op 020 – 568 8272. Of stuur een e-mail naar a.kolstee@kit.nl. Zij staat u graag te woord, telefonisch of bij u thuis.

We houden graag contact met u

Heeft u het KIT Fonds opgenomen in uw testament? Als u het ons laat weten, houden we u op de hoogte van het werk dat u wilt steunen, op een manier die bij u past. Uiteraard bent u vrij uw testament aan te passen, zonder dat u ons iets hoeft uit te leggen. We zullen altijd uw privacy respecteren en niet vragen naar de grootte van uw gift. En we beloven dat we uw bijdrage zo goed mogelijk zullen besteden.

Neem contact met ons op

Beurs op naam

Met een beurs of fonds op naam kunt u de naam van uw familie of organisatie linken aan een beurs. Het is uw fonds, maar wij zorgen voor de administratie en de juiste besteding van het geld. Uiteraard in overleg met u. Op deze manier wordt geven persoonlijk. Misschien kunt u de student ontmoeten en zelf zien wat de impact van uw donatie is.

Uw steun voor één student betekent betere gezondheid voor duizenden

Door het doneren van een beurs aan een professional uit een laag inkomstenland, draagt u bij aan het vergroten van de capaciteit in dat land. KIT Alumni bekleden na hun studie vaak hogere posities en kunnen zo meer bijdragen aan de gezondheid op regionaal en nationaal niveau. Ze delen hun kennis bijvoorbeeld door te onderwijzen op universiteiten en trainings-instituten. Uw steun aan één student kan voor duizenden een betere gezondheid betekenen!

Hoe kunt u een student steunen via een beurs op naam?

 • Volledige beurs: € 43.555. Dit is inclusief collegegeld, visa, verblijf en reiskosten.
 • Deelbeurs: alleen collegegeld, bijvoorbeeld € 22.660 (afhankelijk van de gekozen modules).

Hoe werkt een Fonds op Naam?

U tekent een overeenkomst met het KIT Fonds:

 • U kiest de naam van het fonds, het bedrag, de besteding en hoe vaak u wilt doneren.
 • U kiest de studie, het land van herkomst, gender, etc.
 • KIT Fonds zal zorg dragen voor de administratie en juiste besteding van het giftbedrag.
 • We werken samen, op basis van uw persoonlijke interesses.
 • Als u minimaal vijf jaar achter elkaar wilt doneren, kunt u kiezen voor een periodieke gift. U kunt dan de volledige bijdrage aftrekken bij de belasting.

Meer informatie over Fonds op Naam

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met Lonneke van der Waa via 020 – 568 8562 of l.v.d.waa@kit.nl.

Neem contact op met Lonneke

In actie voor het KIT Fonds

Doneer direct

Doet u mee aan de Dam-tot-Damloop? Een marathon of een fietstocht? Hoe leuk zou het zijn om dit voor het KIT Fonds te doen! Elke bijdrage helpt, groot of klein. Vraag vrienden en kennissen om te sponsoren en maak de bijdrage over naar het KIT Fonds.

ANBI status

Het KIT Fonds heeft de ANBI status (‘Algemeen Nut Beogende Instelling’). Daarmee betaalt het geen schenkbelasting of erfbelasting over uw bijdrage. Uw giften kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Heeft u een periodieke overeenkomst? Dan mag u het volledige giftbedrag aftrekken. Zonder overeenkomst kunt u een bedrag tussen de 1% en 10% van uw belastbaar inkomen aftrekken.

Meer weten? Kijk op de website van de Nederlandse belastingdienst.

CBF-Erkend Goed Doel

Het KIT Fonds is een CBF-Erkend Goed Doel. Dit betekent dat het fonds voldoet aan strenge kwaliteitseisen.

Bekijk het CBF-Erkenningspaspoort

Neem contact met ons op

Vragen over het KIT-fonds? We horen graag van u.

Doneer aan het KIT Fonds

Geef studenten uit lage inkomenslanden de kans om een master bij het KIT te volgen, zodat zij de gezondheidsituatie in hun land kunnen verbeteren. Elke bijdrage helpt, groot of klein!