Hoe de hybride aardappel kan bijdragen aan voedselzekerheid

News

Een nieuwe techniek voor de veredeling van aardappels kan bijdragen aan verduurzaming van de landbouw en voedselzekerheid. Dat stellen de auteurs van een boek over de hybride aardappel, dat vandaag werd gepresenteerd. Het boek, uitgegeven door Wageningen Academic Publishers en KIT Royal Tropical Institute, bespreekt zowel de technische innovatie van de hybride aardappel als de wijze waarop de toegang tot goed zaaigoed voor kleinschalige boeren kan worden gerealiseerd.

Met hybride veredeling kunnen in relatief korte tijd aardappelrassen met nieuwe eigenschappen worden gekweekt. Zo kan een ras worden gemaakt dat resistent is tegen bepaalde ziektes waardoor minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn. De veredeling kan snel en efficiënt verlopen met hybride zaad als uitgangsmateriaal voor de aardappelteelt.

Het werken met hybride zaad in plaats van de gebruikelijke knollen heeft veel voordelen, vooral voor kleinschalige boeren. Zaad is gemakkelijk te vervoeren, bevat geen ziektes en kan zonder problemen lang worden bewaard. Per hectare is slechts 25 gram zaad nodig in plaats van 2000 kilo pootgoed. Daarnaast vergt de productie van hybride aardappelzaad maar één seizoen, waar voorheen 5 tot 8 seizoenen nodig waren.

Peter Gildemacher, aardappel-expert bij het KIT en mede-auteur van het boek: ‘De hybride aardappel kan zorgen voor een ongekende verbetering van de productiviteit van aardappels in Afrika. Mits gecombineerd met goede voorlichting, kan de hybride aardappel de inkomsten van aardappelboeren verdubbelen, de opbrengstkloof tussen Afrika en de rest van de wereld te verkleinen, en de prijs van aardappels voor consumenten verlagen. Deze technologie biedt een radicaal andere manier om goed uitgangsmateriaal aan kleine aardappelboeren in Afrika te bieden, iets wat al decennia de grootste beperking vormt in de aardappelteelt op dat continent.’

Stichting Sepia

Peter is tevens mede-oprichter van Stichting Sepia. Deze stichting zet zich in voor het toegankelijk maken van de hybride aardappel. Om te beginnen in Oost-Afrika. Het doel is: het versterken van de voedselzekerheid door duurzame teelt van hybride aardappels. Sepia zet zich daarbij in om de meerwaarde van de hybride aardappels te demonstreren, en boeren te trainen om ze te telen