Skip to content

Hoe stoppen we kinderarbeid in wereldwijde distributieketens?

Kinderarbeid bedreigt het welzijn en de ontwikkeling van naar schatting 160 miljoen kinderen wereldwijd. Ondanks toenemende initiatieven om dit probleem aan te pakken, meldt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) dat het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht tussen 2016 en 2020 is toegenomen. De meesten van hen zijn betrokken bij de landbouw, waaronder de productie van wereldwijde grondstoffen zoals cacao, koffie en katoen.

Handels- en verwerkingsbedrijven werken samen met boerenorganisaties, lokale overheden en maatschappelijke organisaties om kinderarbeid uit hun waardeketen te bannen. Initiatieven om kinderarbeid te verminderen zijn onder andere het verhogen van het inkomen van boeren door een verbeterde productiviteit of door hen te ondersteunen bij het opzetten van nieuwe inkomstengenererende activiteiten. Echter wordt hierdoor de vraag naar arbeidskrachten voor deze nieuwe activiteiten groter en bestaat het risico dat deze interventies kinderarbeid juist doen toenemen.

Kinderarbeid in de cacaosector

In februari organiseerde KIT Institute een sessie tijdens de Amsterdamse Cacaoweek om dit probleem te bespreken met vertegenwoordigers uit de cacaosector. In West-Afrika, waar het grootste deel van alle cacao ter wereld wordt geproduceerd, is ongeveer 45% van de kinderen in cacaoproducerende huishoudens betrokken bij kinderarbeid. De sessie werd goed bezocht, met senior en technische experts uit de hele sector. Hieruit blijkt dat er een collectief gevoel van urgentie en momentum is om dit probleem voor miljoenen kinderen aan te pakken en op te lossen.

Deel deze pagina