Interculturele Communicatie

Intercultural Professionals is de interculturele training- en adviestak van het KIT. Wij richten ons op hoe je kunt verbinden en sterke relaties kunt opbouwen in een interculturele context. Op individueel niveau geloven wij dat zelfbewustzijn essentieel is voor het creëren van interculturele successen.

Deelnemers aan onze programma’s worden zich bewust van hun individuele voorkeuren en gewoonten, onderzoeken welke reacties deze kunnen uitlokken bij anderen en hoe dit zich verhoudt tot culturele ervaringen. Tegelijkertijd helpen onze trainers en experts de deelnemers om deze situaties in specifieke interculturele contexten te begrijpen. Dit biedt de gelegenheid om nieuwe vaardigheden te ontdekken en effectieve individuele communicatiestrategieën te definiëren. De resultaten zijn praktische hulpmiddelen om succesvol te werken met cultureel diverse teams, projecten en internationale partners.