KIT en VN-organisatie UNCDF starten een onderzoek om digitale betalingsdiensten toegankelijker te maken voor migranten wereldwijd

News

Het United Nations Capital Development Fund (UNCDF) en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) starten een grootschalig onderzoek naar het gebruik en de toegankelijkheid van digitale betalingsdiensten onder migranten en hun geldontvangende families wereldwijd. Het onderzoek beoogt inzichten te verschaffen voor de ontwikkeling van financiële producten en diensten, die beter aansluiten bij de wensen en behoeften van migranten. 

Remittances

Onderzoek

Het UNCDF/KIT onderzoek richt zich op ca 4000 klanten van financiële dienstverleners in Afrika en Azië, die al samenwerken met UNCDF om de toegankelijheid en het gebruik van hun betalingsdiensten voor migrantenhuishoudens te verbeteren.

Het UNCDF/KIT-onderzoek zal ondermeer transactiegegevens en -profielen uit de databases van dienstverleners raadplegen, om de vraag naar financiële diensten onder migrantenhuishoudens in kaart te brengen. Dit kwantitatieve onderzoek zal worden gecombineerd met kwalitatief onderzoek, om inzicht te verkrijgen in de ervaringen en bevindingen van migranten en hun geldontvangende gezinsleden met digitale betalingsdiensten.

Gender Lens

Een belangrijke vraag in het onderzoek is of genderverschillen een rol spelen in de keuze voor, en het gebruik van digitale betalingsdiensten. Door middel van focus groep discussies en enquêtes hopen de onderzoekers inzicht te krijgen in de specifieke gebruikservaringen van vrouwen en hun oordeel over de toegankelijkheid van betalingsdiensten. Daarbij richt het onderzoek zich zowel op vrouwelijke migranten als ontvangers van remittances.

Onderzoeksresultaten

In de samenwerking met UNCDF treedt het Koninklijk Instituut voor de Tropen op als projectleider van het onderzoek, waaraan naast KIT, nog twee andere organisaties uit Amsterdam bijdragen: Butterfly Works en Aflatoun International. De resultaten van het onderzoek, waaronder een set training- en toolkits voor financiële dienstverleners, zullen naar verwachting in April 2022 publiek beschikbaar zijn.

“De kracht van dit nieuwe partnerschap met KIT is dat het rigoureus onderzoek op grote schaal integreert met het opnieuw bedenken van financiële producten op basis van bruikbare inzichten en directe klantbetrokkenheid” zegt Premasis Mukherjee, UNCDF Digital Finance and Remittances Expert. “Remittances zijn een reddingslijn voor talloze huishoudens in ontwikkelingslanden, maar we zijn nog maar net begonnen om hun potentieel aan te boren als middel om financiële dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken. Dit nieuwe partnerschap is een essentiële stap in de richting van die visie.”

“Deze samenwerking met UNCDF biedt een uniek, innovatief onderzoek naar remittances op deze schaal. Onze, op migranten gerichte benadering, bekijkt remittances door de ogen van afzenders en ontvangers, en biedt zo kans om de belevingswereld van gebruikers – hun uitdagingen, behoeften en voorkeuren – te ontrafelen”, zegt Maria Vitores, Senior Advisor Financial Inclusion bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen. “Het onderzoek is ook gender-responsief: dat biedt inzichten voor de ontwikkeling van financiële diensten, die beter werken voor vrouwen in verschillende marktsegmenten.”