KIT in collectief om gezamelijk duurzame energie op te wekken en uit te wisselen

News

Amsterdam wil in 2040 geheel aardgasvrij zijn. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen werpt zich op als één van de voortrekkers om deze ambitie te verwezenlijken. Samen met vier grote partijen in Amsterdam Oost heeft het KIT een intentieverklaring getekend. Het doel is om gezamelijk duurzame energie op te wekken en uit te wisselen. In een later stadium kunnen andere buurtgenoten zich eenvoudig aansluiten bij het collectief.

Duurzaamheid zit diep in het DNA van het KIT verankerd. ‘We doen van alles om het energieverbruik in ons pand te reduceren’, vertelt Louis van den Berghe, Hoofd Finance & Operations. ‘Daarnaast willen we ook graag onze energie zelf verduurzamen met lokale energieopwekking en warmte/koude uitwisseling. We zijn blij dat Artis, het Gemeentelijk Vastgoed, het Koninklijk Instituut voor de Tropen, en het OLVG elkaar gevonden hebben in deze gemeenschappelijke wens.’

Duurzame oplossing voor eigen energievraag

Drie jaar geleden vroeg het KIT aan één van haar huurders, De Groene Grachten, wat de mogelijkheden waren voor een duurzame oplossing voor de eigen energievraag. ‘We hebben voornamelijk een warmtevraag, maar in de zomer hebben we voor het museum bijvoorbeeld een koudevraag’, stelt Van den Berghe. ‘Hoe kunnen we dat het beste managen? De Groene Grachten heeft ons bij deze vraag begeleidt. We gingen onder meer op bezoek bij het OLVG om te kijken hoe zij het deden. Daar zei de technisch beheerder: kijk eens naar een koude/warmte net. Zo is het balletje gaan rollen.’

Infrastructurele problemen

Al snel liep het KIT tegen infrastructurele problemen aan. ‘Er was geen warmtenet bij ons in de buurt en het bleek dat de Nuon voorlopig niet van plan was hier iets aan te veranderen. Op de Oostelijke eilanden loopt wel een warmtenet, maar dat ligt erg ver bij ons vandaan. Een verbinding laten maken zou veel te kostbaar zijn. Het leek het ons waard om eens te kijken of we dan met meerdere partijen een kring konden vormen en die dan met het netwerk van de Oostelijke eilanden te verbinden. Samen sta je sterk. De Groene Grachten is het idee gaan uitwerken en heeft een aantal grote organisaties in Amsterdam Centrum en Oost enthousiast weten te krijgen om hierover mee te denken.’

De eerste stap is gezet

Uiteindelijk hebben de genoemde partijen besloten de handen ineen te slaan om mogelijke duurzame oplossingen voor de warmte en koudevraag te verkennen. Op 27 september 2019 ondertekenden de vertegenwoordigers de intentieverklaring waarmee ze het voornemen officieel bevestigden. Ieder gaat nu werken aan een verdere verdieping naar een gezamenlijke oplossing van de warmtevraag. Denk aan energieopwekking uit oppervlaktewater en geothermie. Verder moet bijvoorbeeld ook de financiële haalbaarheid worden onderzocht. Ze worden daarbij ondersteund door de Gemeente Amsterdam, De Groene Grachten, netwerkbeheerder Firan en Waternet. Van den Berghe: ‘We zijn zeer tevreden. De eerste stap is gezet.’