KIT lanceert online tour van koloniaal verleden

News

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) lanceert vandaag onder de naam ‘Getuige in Steen’ een online tour door het koloniale verleden van haar gebouw aan de Mauritskade in Amsterdam. Het KIT-gebouw, een rijksmonument dat in 1926 werd geopend als zetel van het Koloniaal Instituut, is rijk gedecoreerd. In een virtuele rondgang langs veertien markante decoraties, bespreekt de online tour het koloniale verleden van het gebouw. 

Door de tour online aan te bieden, wil het KIT zoveel mogelijk mensen in staat stellen om kennis te nemen van de koloniale geschiedenis van haar gebouw. De virtuele rondleiding laat bovendien ook delen van het gebouw zien, die doorgaans niet publiek toegankelijk zijn. Getuige in Steen is een gezamenlijke publicatie van het KIT en het Tropenmuseum, dat in het KIT-gebouw gevestigd is. 

De decoraties die de revue passeren zijn ondermeer portretten van Jan Pieterszoon Coen, de muurschildering ‘Het Westen, Het Oosten, De Samenwerking’, een collectie monsters van honderden tropische houtsoorten van de voormalige afdeling Handel, en het stenen beeldverhaal ‘De Eerste Schipvaart’ over de reis van koopman Cornelis de Houtman naar Java in 1595, die leidde tot de oprichting van de VOC in 1602. 

Kritische blik 

Bij elke decoratie bespreekt Getuige in Steen het verhaal dat de makers en hun opdrachtgevers, de stichters van het Koloniaal Instituut, graag wilden vertellen. De tour doet dat met een kritische blik. Het wijst op de pijnlijke aspecten van het Nederlandse kolonialisme die de decoraties verhullen. Koloniaal geweld en het onrecht dat de gekoloniseerde volkeren is aangedaan, worden onverhuld benoemd. 

Kunstenaar Brian Elstak voorziet de rondleiding van visueel commentaar in een serie van 14 tekeningen waarin hij reageert op decoraties die aan bod komen (Zie bijgevoegde illustraties).

“Onze werk staat ver af van het koloniale gedachtengoed dat wordt verbeeld in de decoraties in en rondom ons gebouw” zegt Mark Schneiders, CEO van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).  “Toch vind ik het belangrijk om stil te staan bij de oorsprong en betekenis van de verhalen die ons omringen. Ik zie het als onze missie om ons gebouw niet alleen goed te onderhouden, maar ook om het verleden dat in het gebouw voortleeft te ontsluiten, en ruimte te bieden aan andere verhalen dan het glorierijke verhaal dat de stichters van het Koloniaal Instituut wilden uitdragen.