Over het KIT Fonds: Scholarships

Uw steun voor één student betekent betere gezondheid voor duizenden

Het KIT Fonds geeft beurzen aan getalenteerde gezondheidsprofessionals uit lage(re) inkomenslanden om een Master in International of Public Health te volgen bij het KIT. Dankzij deze master kunnen zij straks de gezondheidszorg verbeteren in hun eigen land. En soms zelfs wereldwijd.

Doel van het KIT Fonds

Het fonds wil bijdragen aan capaciteitsopbouw in lage en midden-inkomenslanden. Dit doen we met kennis: door master opleidingen in Health en onderzoek door het KIT (Royal Tropical Institute). De statutaire naam is KIT Fonds, voor opleiding en onderzoek (werknaam: KIT Scholarship Fund). In het najaar van 2023 zullen we onze naam officieel wijzigen in KIT Fonds en ook actief gaan werven voor kennis en onderzoek.