Nieuwe toolbox helpt beleidsmakers en experts keuzes te maken over voedselsystemen

News

De voedselsystemen toolbox is ontwikkeld door Wageningen University & Research en KIT Royal Tropical Institute met financiering van Netherlands Food Partnership. De toolkit levert praktische handvatten voor beleidsmakers, NGO’s en onderzoekers, in de vorm van een effectieve en inclusieve analysemethode voor voedselsystemen in lage- en middeninkomenslanden.

Voedselsystemen leren begrijpen

“Veel organisaties vragen zich af wat ze aan moeten met zoiets ingewikkelds als voedselsystemen”, aldus Herman Brouwer, senior adviseur bij het Wageningen Centre for Development Innovation.

“Organisaties denken: waar moeten we beginnen, hoe maken we het behapbaar? Wat is de toegevoegde waarde ervan voor ons in de dagelijkse praktijk? De toolbox voor besluitvorming over voedselsystemen helpt je om een beslissing te maken over welke soort voedselsystemenanalyse er kan worden opgezet en uitgevoerd aan de hand van een specifieke context of budget. Wat de voedselsysteembenadering zo interessant maakt, is dat er meerdere problemen mee worden aangepakt: niet alleen de voedselzekerheid komt aan bod, maar ook duurzaamheidskwesties, een eerlijke prijsstelling en gezonde voeding.

De voedselsysteembenadering helpt om al deze dimensies scherp te krijgen en alternatieven naast elkaar te zetten. De toolbox helpt om synergiën te vinden en een goede afweging te maken tussen soms onverenigbare doelen.”

Een natuurlijke samenwerking

Helena Posthumus, KIT senior advisor

Gefinancierd door de Netherlands Food Partnership

De toolbox wordt gefinancierd door Netherlands Food Partnership (NFP). Myrtille Danse, directeur van NFP vertelt: “We hebben de ontwikkeling van de toolbox gesteund als onderdeel van ons onderzoek naar de manier waarop het concept ‘voedselsystemen’ een toegevoegde waarde kan hebben voor ontwikkelingsorganisaties en het bedrijfsleven.

Momenteel wordt de voedselsysteembenadering vooral toegepast als conceptueel onderzoeks- en beleidskader. Volgens ons biedt een meer praktische aanpak ook veel kansen. Agrarische professionals uit onze ‘Community of Practice’ over voedselsystemen hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de toolbox, met name om te zien hoe hiermee praktische stappen kunnen worden gezet voor systeemverandering. Zij geven aan dat de toolbox  enormhandig is voor het vinden van manieren om te werken aan de transformatie van voedselsystemen.”

Aankomende evenementen

Dit jaar gaan WUR, KIT en NFP meewerken aan allerlei evenementen over de transformatie van voedselsystemen, zoals de United Nations Food Systems Summit. Danse: “Gedurende het jaar bieden we nog veel meer organisaties de gelegenheid om vertrouwd te raken met de toolbox.”

Overheden en NGO’s kunnen de open-access toolbox gebruiken voor de ontwikkeling van preciezere (beleids)interventies voor voedselsystemen. Ook kunnen onderzoekers met de toolbox een meer actiegerichte analyse van voedselsystemen ontwikkelen, om verder te kijken dan hun onderzoek en tot duidelijk omschreven doelstellingen te komen.

U kunt de toolbox hier downloaden en via registratie op deze pagina op de hoogte blijven van gerelateerde activiteiten.

Contact KIT: Helena Posthumus

Contact WUR: Herman Brouwer, herman.brouwer@wur.nl