Skip to content

Het KIT bouwt een van de grootste blauw-groene daken van Amsterdam

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen heeft op haar terrein het meest zichtbare en toegankelijkste blauw-groene dak van de stad aangelegd, met hulp van een subsidie van de Gemeente Amsterdam. Doordat dit dak gelegen is op de begane grond van ons terrein is het voor iedereen toegankelijk, waardoor de techniek van een blauw-groen dak goed zichtbaar is. KIT heeft tijdens de subsidieaanvraag veel samengewerkt met Rooftop Revolution, een van de inwoners van het SDG House.

Wat is een Blauw-groen dak?

Een Blauw-Groen dak bestaat uit twee lagen, een groot reservoir waarin regenwater opgeslagen wordt (het blauwe gedeelte) en een laag bestaand uit planten, en mogelijke lichte bebouwing zoals voetpaden (het groene gedeelte). De daken zijn uitgerust met slimme sensoren en kleppen. Sensoren meten het waterpeil, en de kleppen reageren op weersvoorspellingen en het waterniveau om op het juiste moment open en dicht te gaan.

Bijvoorbeeld voor een flinke hoosbui kunnen de kleppen gecontroleerd open zodat er water geloosd kan worden. Als de hoosbui begint kunnen de kleppen sluiten om de regen tijdelijk op te slaan in het reservoir zodat de riolering niet overstroomt en dit water kan vervolgens weer vastgehouden en gebruikt worden door de beplanting als er een lange periode van droogte aan komt. Het reservoir helpt ook om de omgeving koel te houden tijdens warme zomers.

Netwerk van blauw-groene daken

Amsterdam is de eerste stad in de wereld waar een netwerk van blauw-groene daken wordt aangelegd, bestaand uit verschillende daken over de stad met gezamelijk een oppervlakte van meer dan 10.000 m2. Deze daken zijn met elkaar verbonden via het internet. Hierdoor wordt er informatie gedeeld tussen de daken en de waterbeheerder zodat bepaalt kan worden hoeveel water er vast wordt gehouden of juist los gelaten wordt om het waterpeil in stand te houden. Kortom een nieuwe manier van waterbeheer in de stad.

Samenwerking KIT en Rooftop Revolution

Bij de aanvraag van subsidie bij de gemeente Amsterdam en bij de aanleg van dit dak heeft KIT uitgebreid samengewerkt met SDG House bewoner Rooftop Revolution.  Rooftop Revolution is een van de partners actief binnen het RESILIO project, het project waarmee de gemeente Amsterdam meer dan 10.000m2 slimme blauw-groene daken aan gaat leggen. Zij zijn verantwoordelijk voor heldere communicatie en participatie met bewoners en andere stakeholders binnen dit project, en zij zoeken ook naar partijen die een Blauw-Groen dak willen aanleggen.

Rooftop Revolution zet zich in om geen dak onbenut te laten, en wil op het dak de natuur terug in de stad krijgen. Elektriciteit productie doormiddel van zonnepanelen, natuurtuinen voor stadsbewoners of blauw-groene daken om het waterpeil beter te beheren zijn allemaal mogelijkheden voor daken die nu vaak braak liggen. Rooftop Revolution zet zich in om beter gebruik te maken van de kansen die de Nederlandse daken bieden.

Toen bleek dat het dak van het depot aan vervanging toe was, begon al snel de samenwerking tussen KIT en Rooftop Revolution om het nieuwe dak blauw-groen te maken. Rooftop Revolution heeft het KIT bijgestaan met het doen van onderzoek naar de mogelijkheden en de aanvraag van de subsidie bij de gemeente Amsterdam.  Zij ondersteunden het KIT ook tijdens de realisatie van het dak.

Verduurzaming van ons terrein

Dit dak zal uiteindelijk slechts een onderdeel zijn van de verdere verduurzaming en ontwikkeling van ons terrein. Naast verdere verduurzaming is het uitnodigen van inwoners van Amsterdam(-Oost) om gebruik te maken van ons terrein een groot doel voor ons.

Share this page