This page is only available in Dutch.

Bestuur en Management

KIT is een vereniging met rechtspersoonlijkheid. De organen van de vereniging zijn de Ledenraad, de Raad van Commissarissen en de eenhoofdige Raad van Bestuur. Verder kent het instituut een Raad van Advies, bestaande uit gezaghebbende internationale deskundigen op zijn verschillende werkterreinen.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur. De Commissarissen leggen op hun beurt verantwoording af aan de Ledenraad.