De Christiaan Eijkman Medaille

Christiaan Eijkman was een Nederlandse arts die tropische ziekten onderzocht tijdens zijn verblijf in toenmalig Nederlands-Indië. Hij verrichtte baanbrekend werk naar de ziekte beriberi en toonde het belang van vitamines voor de gezondheid, waarvoor hij in 1929 de Nobelprijs voor Geneeskunde ontving. De Eijkman Medaille wordt uitgereikt om zijn werk te eren en onderzoek naar mondiale gezondheid (Global Health) te stimuleren. De medaille wordt uitgereikt aan onderzoekers die net als Eijkman vernieuwend en belangrijk onderzoek verrichten op het gebied van Global Health. Kandidaten kunnen zichzelf nomineren of genomineerd worden door collega’s.

De kandidaat:

 • heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt in onderzoek dat relevant is voor Global Health. Global Health behelst hier mondiale gezondheidsvraagstukken (‘global health’) met een grote ziektelast in lage- en middeninkomenlanden
 • Is gepromoveerd onderzoeker, leidt een actieve onderzoeksgroep met een fundamentele en/of toegepaste onderzoeksagenda
 • Is werkzaam aan een Nederlandse universiteit of instelling of werkt nauw samen met onderzoekers aan Nederlandse universiteiten of instellingen
 • NB: de Nederlandse nationaliteit is geen vereiste of pre-

De voordracht bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Beschrijving van de belangrijke bijdrage van de kandidaat aan het wetenschappelijke vakgebied (scientific narrative, max. 500 woorden). Het narratief dient als volgt te worden opgebouwd:

 1. Welke onderzoeksbevindingen waren al bekend?
 2. In welke context heeft de kandidaat onderzoek gedaan?
 3. Welke nieuwe inzichten heeft de onderzoeker toegevoegd?
 4. Waarom levert dit een belangrijke bijdrage aan het vakgebied? Wat zijn de (te voorziene) wetenschappelijke en/of maatschappelijke consequenties?

2. Toelichting waarom juist deze onderzoeker voor de prijs in aanmerking moet komen (recommendation narrative max. 500 wrd). Hierbij kan ook gedacht worden aan een rol buiten het directe vakgebied (e.g. in onderwijs/capaciteitsopbouw, wetenschapsbeleid, gezondheidsbeleid)

3. CV met overzicht van:

 • belangrijkste publicaties. Hierbij is geen complete publicatielijst vereist, wel een onderbouwing van het scientific narrative met een selectie van maximaal 20 publicaties met volledige details (complete auteurslijst, tijdschrift, doi, etc)
 • belangrijkste (neven-) functies/lidmaatschappen
 • belangrijkste wetenschappelijke voordrachten. Maximum 10.
 • Bijdrage aan kennisoverdracht en onderwijs
 • onderzoeksteam, samenwerkingsverbanden en alumni
 • eventuele prijzen voor medaillekandidaat en/of teamleden

NB: bij de beoordeling van CV zullen factoren als tijd sinds promotie, carrière onderbrekingen, ouderschapsverlof etc. meegewogen worden

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Mirjam Bakker