Diversiteit en inclusie bij KIT

In onze relaties met klanten, partners, medewerkers en de samenlevingen waarin we actief zijn, hanteert KIT een aantal kernwaarden. Een daarvan is inclusie, die richting geeft aan onze missie om te bouwen aan een inclusieve en duurzame wereld.

Ook voor KIT als organisatie is incusie richtinggevend: wij streven naar een inclusieve werkomgeving en een divers personeelsbestand met een verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven. Wij geloven dat dit essentieel is voor zakelijk succes, en bovendien zorgt voor gelukkigere, meer gemotiveerde en meer betrokken medewerkers. Het stelt ons in staat om het beste talent met de juiste vaardigheden aan te trekken, die in staat zijn om betere en innovatievere diensten te leveren aan onze partners en klanten over de hele wereld.

 • Wij geloven in een inclusieve werkomgeving waar werknemers worden verwelkomd, gewaardeerd, gerespecteerd en gehoord.
 • Wij vinden dat werknemers een veilige werkomgeving nodig hebben.
 • Wij geloven dat diversiteit kracht geeft.
 • Wij geloven in gelijke kansen, vrij van discriminatie.
 • Wij vinden dat de meest gekwalificeerde kandidaat in aanmerking dient te komen voor een vacature of promotie.
 • Wij geloven in de ontwikkeling van medewerkers op alle niveaus van de organisatie.
 • Wij geloven in de kracht van erbij horen als een integraal onderdeel van het bereiken van diversiteit, inclusie en zakelijk succes.
 • Ons beleid

  Om diversiteit en inclusie te borgen in de organisatie, hebben we het volgende beleid opgesteld waaraan alle KIT-medewerkers en het management zich houden:

 • KIT erkent dat discriminatie en buitensluiting onaanvaardbaar zijn, en dat het in het belang is van KIT en haar medewerkers om de vaardigheden van iedereen te benutten. KIT dient er bij werving en selectie voor te zorgen dat geen enkele werknemer of sollicitant minder gunstig wordt behandeld (direct of indirect) op grond van leeftijd, handicap, geslacht/geslachtsverandering, huwelijk/geregistreerd partnerschap, zwangerschap/moederschap, etniciteit, religie of overtuiging, geslacht of seksuele geaardheid.
 • Ons doel is dat ons personeelsbestand representatief is voor alle geledingen van de samenleving, en dat elke medewerker zich gerespecteerd voelt en in staat is om het beste van zichzelf te geven.
 • Wij verzetten ons tegen alle vormen van onwettige en oneerlijke discriminatie of buitensluiting. Het doel van dit beleid is een gelijke en eerlijke behandeling van alle medewerkers.
 • Alle werknemers, of ze nu parttime, fulltime of tijdelijk werken, zullen eerlijk en met respect worden behandeld. Selectie voor tewerkstelling, promotie, training of enig ander voordeel, vindt plaats op basis van geschiktheid en bekwaamheid. Alle medewerkers zullen worden ondersteund en aangemoedigd om hun volledige potentieel te ontwikkelen.
 • Ons personeel zal niet direct noch indirect discrimineren, of klanten, partners, of iemand met wie we werken buitensluiten vanwege leeftijd, handicap, geslachtsverandering, zwangerschap en moederschap, etniciteit, religie of overtuiging, geslacht en seksuele geaardheid bij het verstrekken van KIT’s goederen en diensten.
 • Al onze medewerkers zijn individueel verantwoordelijk voor het toepassen van het inclusie- en diversiteitsbeleid, en het verankeren ervan in hun dagelijkse werkzaamheden.
 • Ons commitment

 • Een omgeving creëren waarin individuele verschillen en de bijdragen van al onze medewerkers worden erkend en gewaardeerd.
 • Elke werknemer heeft recht op een werkomgeving die waardigheid en respect voor iedereen bevordert. Geen enkele vorm van intimidatie, pesten of lastig vallen wordt getolereerd.
 • Trainings-, ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden zijn beschikbaar voor alle medewerkers.
 • Schendingen van ons gelijkheidsbeleid worden beschouwd als wangedrag en kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen.
 • Dit beleid wordt volledig gedragen en actief uitgedragen door het management.
 • Het beleid wordt regelmatig gecontroleerd en herzien.