SDG House

Het SDG House, in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, huist een breed scala aan ondernemers, NGO’s en organisaties die werken aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Door het uitwisselen van ideeën, samen te werken en co-creatie streven we ernaar om onze collectieve impact te vergroten. .


Het SDG House biedt een unieke omgeving voor bedrijven, organisaties en individuen om synergieën te onderzoeken, samenwerkingsverbanden te creëren en kennisontwikkeling te stimuleren. Het SDG House biedt een ontmoetingsplaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, brengt partijen bij elkaar en fungeert als katalysator. Alleen door samen te werken kunnen wij de SDG’s bereiken!

We Are the SDG House


Het SDG House gelooft in nauwe samenwerking met nationale en internationale initiatieven. In 2017 hebben 48 innovatieve sociale ondernemers en organisaties een werkplek in het gebouw. Waaronder de SDG Charter, Human Cities Coalition, Worldconnectors, Transparency International, Fairfood, The Female Health Company, De Groene Grachten, B Corp Europe en De Gezonde Stad. Ook de Amsterdamse Impact Hub zit sinds 2017 in het gebouw, met een netwerk  van ondernemers die zich richten op een positieve impact in onze wereld.

Launch during the SDG Impact Summit

Twee jaar na de aanname van de SDG’s door de Verenigde Naties, werd het SDG House gelanceerd op de SDG Impact Summit op 25 september 2017  in het KIT. De organisatie van deze summit, een initiatief van het KIT Royal Tropical Institute, het Maatschappelijke Alliantie, het SDG Charter, de Nederlandse Sustainable Growth Coalition en World Connectors, geeft een voorbeeld van de ambitie van het SDG House: door samen te werken kunnen wij onze impact vergroten.

Kofi Annan paves sidewalk for the Sustainable Development Goals in Amsterdam

Kijk hoe Kofi Annan de eerste tegel legt van een heel speciale stoep, die vandaag wordt onthuld – en maak kennis met de 17 Sustainable Development Goals van de VN.