Werken bij

KIT is een not-for-profit kennis- en expertise organisatie voor duurzame internationale en interculturele samenwerking. KIT richt zich op innovatieve en praktische oplossingen met focus op lage- en midden inkomenslanden (LMIC) en internationale handelsketens. 

Ons werkgebied omvat onderzoek, advies en training & opleiding voor internationale organisaties, bedrijven, NGO’s, overheden en studenten. Meer specifiek gaat het daarbij om het verbeteren van gezondheidszorg en van duurzame economische, sociale en organisatorische veranderingen.

De drie KIT-units die zich hier primair mee bezighouden zijn:

  • KIT Sustainable Economic Development & Gender;
  • KIT Health;
  • KIT Hospitality.

Door het werk van deze afdelingen brengt KIT mensen en organisaties in Nederland en uit de hele wereld bij elkaar.

Vacatures