This page is only available in Dutch.

Traineeships

In samenwerking met TheRockGroup heeft KIT het traineeship Issue Killers opgezet. Het SDG House biedt ook een aantal keer per jaar een traineeship aan. Beide traineeships vallen binnen het actieprogramma maatschappelijke diensttijd (MDT) van het Ministerie van VWS. Interesse? Hieronder vind je meer informatie over de programma’s waarvoor je je kunt aanmelden.